Kjersti Forbord. Foto: Tore Østby.

Bedre enn landsgjennomsnittet

Den første innbyggerundersøkelsen i Røros kommune viser at Rørosingene er noe mer fornøyd med kommunen sin enn landsgjennomsnittet. Påliteligheten til resultatet svekkes  av veldig lav svarprosent. Røros kommune henvendte seg til en større gruppe enn det som er vanlig i slike undersøkelser.

I følge de som har svart, ligger Røros kommune litt over landsgjennomsnittet i omdømme. Resultatet er ujevnt på de forskjellige områdene. Innbyggerne er minst fornøyd med informasjon knyttet til klima og miljø. Rørosingene er mest fornøyd med kultur og idrett.

Innbyggerne i Røros har mindre tillit til at kommunen behandler alle likt, og følger lover og regler, enn landsgjennomsnittet. Innbyggerne på Røros er mindre fornøyd med barnehage, skole og eldreomsorg enn landsgjennomsnittet. Røros har også en del å gå på også innen transport og kommunikasjon.

Innbyggerundersøkelsen skal kjøres hvert fjerde år. Den første innbyggerundersøkelsen ble gjennomført før jul. 500 personer trukket ut av skatteetaten, er spurt. Deter brukt tilfeldig utvalg, og ikke representativt utvalg. De som har bodd lenge i kommunen har vært flinke til å svare. Menn har vært flinkere til å svare enn kvinner, og aldersgruppen 40 – 60 år har levert flest svar. Resultatet skal brukes i arbeidet framover.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest