Bare kvinner i toppledelsen

Mona Landsverk, Kjersti Forbord Jensås og Marit Trollerud Jansen utgjør toppledelsen i Røros kommune. Foto: Tore Østby

I Røros kommune er det kvinner som bestemmer mest for tiden.  De fire topplederstillingene i Røros kommune besettes av tre kvinner: Kjersti Forbord Jensås er konstituert rådmann og kommunalsjef organisasjon. Mona Landsverk er kommunalsjef for helse og Marit Trollerud Jansen er kommunalsjef for helse. Kjersti Forbord Jensås er fornøyd så langt.

Kjersti Forbord Jensås ble konstituert som rådmann 1. oktober, da Bernt Tennstrand sluttet. Hun skal være det fram til en ny rådmann er på plass, trolig i mars neste år. Dette er andre gang hun konstitueres. Første gang var fra Jon Ola Kroken sluttet til Bernt Tennstrand tiltrådte.

Kjersti Forbord Jensås er også Kommunalsjef organisasjon. Mens hun er konstituert som rådmann fyller hun to av de mest sentrale rollene i Røros kommune. Hun kom til Røros kommune 1. juli 2013, da ansatt som assisterende rådmann.

Mona Landsverk kom til Røros 14. juli 2013 som helse og sosialsjef. Etter omorganisering i 2015, ble hun oppgradert til kommunalsjef for helse.

Marit Trollerud Jansen kom til Røros i slutten av mars 2017 som kommunalsjef for oppvekst.

Sju av tretten virksomhetsledere er i Røros kommune er det sju kvinner og seks menn.