Avviser dobbeltsalg

Statskogs advokat Øystein Sundnes og eiendomskonsulent i Statskog Geir Wagnild. Foto: Tore Østby

Statskogs advokat Øystein Sundnes avviser at har gått en historisk vei på Langegga.  Han mener det har vært tråkk i området knyttet til aktivitet på gresshagene. Gårder i sentrum drev slått på sine jordlapper i området. Sundnes avviste at det finnes noe som indikerer veier der på vinterstid.

Han mener det er sterkere indikatorer på at området har blitt brukt for skigåing, og at det har vært løyper der i lang tid. Han viste da til et skirenn i Langegga i 1938 med 451 deltakere. Han konkluderte dermed med at det ikke var noen veirett til hinder for avtalen med Røros Idrettslag om skiløyper. Sundnes viste også til at mange av festeavtalene for hytter ble utstedt av samme mann, som inngikk avtalen med idrettslaget.

Statskogs advokat avviste også motpartens kobling til tidligere rettsavgjørelser. Dom for dom ble vurdert og forskjeller ble trukket fram. Sundnes konkluderte med at de fleste dommene motparten viste til, har liten direkte relevans til saken som er oppe i dag.