Avslo klage

Røros kommune godkjente I fjor et vedtak om et tilbygg på 35m2 til eksisterende fritidsbolig på GID 147/24. Nabo har klaget på vedtaket da hennes egen eiendom vil bli berørt i forbindelse med nybygget. Nabo mener også at vedtaket innebærer forskjellsbehandling i forbindelse i forhold til avstand fra felles grense.

Det er snakk om et tilbygg som vil gi en hytte på rundt 65m2, noe som er ei lita hytte og ei hytte som er tilpasset tomta og tomtas utforming på en slik måte at lovens minstekrav til avstand er oppfylt.

Utvalg for plansaker vedtok å ikke ta klagen over kommunens vedtak, delegert vedtak 16/320, til følge. Røros kommunes tidligere vedtak opprettholdes og saken oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for videre behandling.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest