Avslag på tippemidler

Røros Idrettslag må vente på tippemidler til lysanlegget på Øra.

Røros jeger og fiskeforening, Glåmos skytterlag og Røros Idrettslag har alle fått avslag på søknader om tippemidler. Avslagene er begrunnet med begrensede midler og lav prioritering i forhold til andre tiltak.

Alle de tre søknadene oppfyller alle formelle krav til tippemidler, og lagene kan søke på nytt. Prosjektene vil da ha rykket fremover i køen, og få høyere prioritering.

Røros Jeger og Fiskeforening har søkt om tippemidler til etablering av standplass og skyteskiver ved Kvennhusbekken leirduebane. Glåmos skytterlag har søkt om midler til miniatyrskytterbane ved Glåmos samfunnshus. Røros idrettslag har søkt om tippemidler til lysanlegget ved kunstgressbanen på Øra.