Avslag på søknad om tilskudd

Aslak Haanshuus har sitt Røroskontor i trevarefabrikken. Foto: Tore Østby

Asla Haanshuus arkitekter fikk avslag på sin søknad om tilskudd på 20.000,- kroner fra Røros kommunes næringsfond til sin internasjonale satsing. Arkitektkontoret, som har kontorer på Røros og i Oslo står foran en internasjonal lansering, og er med  NRK`s serie «arkitektens hjem». som kommer på NRK i løpet av høsten. Begrunnelsen for avslaget er at det er gitt tilskudd til virksomheten tidligere.

Aslak Haanshuus Arkitekter jobber mot et internasjonalt marked og utvider nettsidenee sin med en engelsk versjon. Kontorets arbeider er omtalt og publisert i ulike internasjonale tidsskrifter og utstilt ved Nasjonalmuseet for Arkitekter.

Under behandlingen i Formannskapet var det også et tema at Aslak Haanshuus, som tidligere bodde på Røros, har flyttet tilbake til Oslo. Aslak Haanshuus Arkitekter fikk støtte til oppstart av Røroskontoret i 2015. Formannskapet var delt i denne saken, og et mindretall ville innvilge tilskudd.