Avslag fra Miljødirektoratet

Røros kommune har fått avslag på søknad om tilskudd til ladestasjoner for ansatte og besøkende ved Øverhagaen bo, helse- og velferdssenter. Kommunen søkte også om ladepunkter for elektriske sykler og rullestoler og et overbygg til parkering for disse. Kommunen hadde søkt Miljødirektoratet om et tilskudd på kr 270 000.

I følge svarbrevet har Miljødirektoratet mottatt mange søknader om ladeinfrastruktur og har prioritert støtte til ladepunkter der kommunen skal skifte ut tjenestebiler. Direktoratet har heller ikke i år prioritert lading til andre brukergrupper, som ansatte og besøkende. Søknaden får derfor avslag. Miljødirektoratet gjør også oppmerksom på at det ikke var oppført noen egenandel i søknaden.