Avlingstap erstattes

Denne fuglen lurer kanskje på om den har fløyet i ring da den forlot Afrika. Foto: Tore Østby

Bøndene som opplever klimabetinget svikt i avlingene vil få erstatning fra staten. Landbruksdirektoratet har utarbeidet en modell for beregning avlingssvikt, og en veileder for å søke om det.Det er fylkesmannen som behandler søknader om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt.

Ordningen sikrer kornbøndene best, og de kan vurderer om de vil høste umodent korn eller vente til det er modent. Kornprodusenten vil, uansett om han velger å fôrhøste deler av åkeren nå eller vente og treske modent korn, få avlingssvikten erstattet som i vekstgruppe korn. Hensikten bak dette er å bidra til å redusere mangelen på grovfôr. Det som driver med melkekyr vil da få tilgang på å kjøpe mislykkede kornavlinger.

Det er ventet en betydelig svikt i produksjonen av matkorn i Norge i år på grunn av tørken. Erstatningordningen øker heller ikke fôrmengden. Det betyr at det fortsatt er fare for nedslakting av buskap på flere gårder.

For å få erstatning må bøndene gjøre tiltak for å begrense skader og søke å finne alternative løsninger. Dokumentasjon, med fôrprøver.Erstatning beregnes ut fra gårdens  gjennomsnittsavling, som  fastsettes i kg/dekar for hver enkelt vekst.

I følge landbrukskontoret opplever mange redusert førsteslått, men av god kvalitet. Mindre vannmengde gir fôr som er mer næringsrikt pr. kilo.