Årsmøte i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen

Anders B. Werp Foto: Ole Jørgen Kjellmark

På møtet: Ole Jørgen Kjellmark

To sentrale politikere var innledere på dagens medlemsmøte og årsmøtet i forumet på Kongsvinger. Mest interesse var det selvsagt statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, Anders B. Werp fra Høyre og Buskerud som sto for. Sammen med Lars Haltbrekken, tidligere leder for Naturvernforbundet og nå representant for SV fra Sør-Trøndelag. Ut fra ulike forutsetninger var de enige om at jernbane med Rørosbanen har absolutt framtida foran seg.

Statssekretæren med bakgrunn fra skogbruket, viste til at Regjeringen legger opp til et historisk løft for bane gjennom NTP. Det skal satses 18 mrd for at minst 30% gods skal overføres fra vei til bane og sjø. Totalt er investeringsbudsjettet for jernbane økt med 46% i den siste stortingsperioden. Dette handler ikke bare om miljø, men også en styrking av arbeidsplasser og næringsliv i distrikts-Norge.

Her skal det bygges et tilknytningspor mot Sverige.
Foto: Ole Jørgen Kjellmark

Jernbanens styrke er enorm kapasitet. Sporet som går forbi Røros er også nordlendingene avhengige av, for at de skal få et pålitelig transportsystem for sine eksportvarer. For at transporten skal fungere effektivt, er de avhengige av hvert eneste ledd og Kongsvinger er et nav for tømmer og annet gods som skal ut av landet. Der skal det nå bygges ett tilknytningspor mot Sverige.

Stortingsrepresentant Heidi Greni viste til at Jernbaneverket i sine planer i 2015 ville ha strøm på Røros og Solørbanen. Nå er det tatt i NTP at strekningen Hamar- Elverum – Kongsvinger skal få det. Planleggingen er i startgropa. Anders B. Werp kommenterte at prioriteringene går dit investeringene gir størst effekt for næring, folk og miljø, men disse prioriteringene er tøffe valg. Han ble gjort oppmerksom på at Rørosbanen ikke er bare for rørosinger, gauldøler og østerdøler, men et nasjonalt prosjekt for hele det nordafjelske Norge.

Dersom den vedtatt utbyggingen av Intercity mellom Hamar og Lillehammer skal bygges effektivt, er det en gedigen fordel at mer av godstrafikken mellom nord og sør kan gå over Rørosbanen. Mens utbyggingen av dobbeltsporet langs Mjøsa pågikk, så økte trailertrafikken på Rv3 gjennom med 37% ettersom avsenderne ikke kunne stole på at godset deres kom fram kjapt nok på bane. Så Rørosbanen må helst oppgraderes med kryssingsspor og fjernstyring før utbygginga til Lillehammer starter.

Arnfinn Nergård ble gjenvalgt som leder for jernbaneforum og Gunnar Gundersen fra Elverum ble ny nestleder.