Åpnes ikke før neste uke

Olavsgruveveien. Foto: Tore Østby

Veien til Olavsgruva blir ikke åpnet for trafikk før neste uke. Asfaltarbeidene er ferdige, men det gjenstår en del etterarbeid langs kantene og på stikkrenner. Veien blir ikke åpnet for trafikk før den er helt ferdig.

– Om veien åpnes for trafikk, blir gjennomføringen av det siste arbeidet mye vanskeligere. Vi måtte også stenge veien i perioder, og det ville skapt mer forvirring enn nytte, sier Kristian Horten i Røros kommune til Rørosnytt.