Åpner kontor i Trondheim

Administrerende direktør i Røros E-verk Arnt Sollie. Foto: Tore Østby

Røros E-verk satser tungt på digitalisering og robotisering, og etablerer et nytt datterselskap. Selskapet skal ha kontor i Trondheim, og nyansatt daglig leder Arild Solibakke skal ha sitt kontor der. En del av virksomheten i det nye selskapet legges til Røros.

Administrerende direktør i Røros E-verk, Arnt Sollie sier nyetablering er en del av E-verkets strategi for vekst og utvikling.