Åpent møte om nytt damelag

Røros damelag 2016. Foto: Olav Sæter

Fotballgruppa går i kjelleren, nærmere bestemt kjelleren i Gymbygget for å diskutere det som har skjedd, og hva som skal skje fremover. I januar 2017 ble det bestemt at Røros ikke stilte damelag i 2017-sesongen. Nedleggelsen skapte sterke reaksjoner. Nå arbeider sterke krefter for re-etablering av et nytt senior damelag.

– Røros IL Fotball inviterer til et åpent spiller- og infomøte angående senior damelaget.
Alle potensielle, nye og gamle spillere inviteres slik at vi avdekker det totale spillermaterialet. Også de som nå spiller for andre klubber er invitert.

Det er så langt ikke engasjert trener, men Fotballgruppa håper at det å avdekke spillermaterialet vil kunne bidra til å rekruttere trener(e).

På møtet vil det bli informert om arbeidet som er gjort fra Klubben sin side for å re-etablere Damelag i 2018. Nå henger det hele på om mange nok damer melder sin interesse fredag kveld kl. 20.00, om fotballgruppa kommer opp av kjelleren men ny satsing på damefotball.