Anerkjenn vårt arbeid

Daglig leder i Optimus Wictor Hagan ber om respekt for sine medarbeideres arbeid. Foto: Tore Østby

I går gjennomførte VTA-bedrifter over hele Norge en aksjon, for få anerkjennelse for arbeidet som gjøres av arbeidstakere i Norske VTA-bedrifter. På Røros inviterte Optimus politikerne på Røros til frokost, og Formannskapet gjennomførte også sitt møte i Optimus sine lokaler.

Daglig leder ved Optimus Victor Hagan kunne se politikere og medarbeidere kose seg sammen rundt matbordet, og praten gikk livlig. Sjåfør John Rasmus Ryen satte pris på besøket.

John Rasmus Ryen, Victor Hagan, Jone Haugsbakk, Anders Feragen og Silje Camilla Rønning ble intervjuet av Tore Østby.

Hele 67 prosent av de med lettere funksjonshemning står uten arbeid eller dagtilbud i Norge. Arbeid er viktig for både livskvaliteten og helsen vår. Likevel går ungdom med lettere utviklingshemning rett ut i arbeidsledighet når de har fullført skolen. De med tilrettelagt arbeid (forkortet Varig tilrettelagt arbeid-VTA) har en vesentlig bedre livskvalitet enn de som står utenfor.

I flere stortingsmeldinger er det et uttalt mål at personer med utviklingshemning, som har forutsetninger for det, skal få delta i arbeidslivet. Men denne gruppen har gjennom mange år blitt nedprioritert av norske myndigheter. På landsbasis er det kun 15 prosent mellom 18 og 25 år som har VTA-plass, og det er behov for flere tusen VTA-plasser. Dette er et samfunnsproblem. For tidligere Sør-Trøndelags vedkommende viser registerstudier at kun 6% av utviklingshemmete mellom 18 og 25 år har varig tilrettelagt arbeid. For «nordfylket» er tallene 11%.

VTA-bedriftene krever at Regjeringen bevilger 2.000 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i løpet av neste stortingsperiode. Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram på mandag.

I invitasjonen til årets viktigste frokost fra Optimus het det:

Hos oss vil du kunne treffe mange arbeidstakere som, til tross for sine funksjonshemminger, i aller høyeste grad bidrar til samfunnets verdiskaping gjennom produksjon og/eller serviceleveranser innbyggerne i vår kommune har stor glede og nytte av.

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for cirka 220 av landets vekst- og attføringsbedrifter. Medlemsbedriftene tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon, og bistår arbeidssøkere på veien til jobb i andre bedrifter.