Alle lokale entreprenører ekskludert

Ingen lokale entreprenører får legge inn anbud på å bygge det nye Øverhagaen bo helse og velferdssenter. Anbudskonkurransen er nå startet på Databasen for offentlige innkjøp; Doffin. Det er ABAKUS i Rendalen, som står for utlysning av anbudskonkurransen. Røros kommune er medeier i dette firmaet.

I den første utlysningen får to – tre entreprenører anledning til å prekvalifisere seg til å komme med endelig anbud. Ett av kritteriene som er satt for å være med i anbudskonkurransen utelukker alle lokale entreprenører.

Totalentreprenøren skal ha gjennomført minimum ett tilsvarende prosjekt de siste 5 år. For å kunne kvalifisres må totalentreprenøren ha gjennomført minimum ett tilsvarende prosjekt, som her er angitt til å være totalentreprise for helsebygg på over 8000 m2, de siste 5 år. Dokumenteres med informasjon om prosjektene, som inneholder: areal, type bygg, tidspunkt for gjennomføring, navn på oppdragsgiver, samt kontaktinformasjon. Man må minst tilfredsstille dette kravet, heter det i utlysningsteksten.

Storstuggu.
Foto: Tore Østby

Det store lokale entreprenørfirmaet Johan Kjellmark AS, har «Vi bygger det meste» som slagord. I dag markerte Rørosmusset sitt 30-årsjubileum. Det ble bygd av Johan Kjellmark AS. De siste årene har bygg som Storstuggu og det nye badeanlegget ved Røros hotell kommet til. Når det gjelder Øverhagaen bo helse og velferdssenter, får ikke firmaet en gang legge inn anbud.

Det er svært få entreprenører som har hatt totalentreprise for helsebygg på over 8000 m2, de siste 5 år. Trolig vil bare firmaer med forretningsadresse langt unna Røros kunne legge inn anbud. Fordeling av underentreprisene avgjør da om byggeprosjektet gir lokale arbeidplasser i byggefasen, og om noe av skatteinntektene finansiert av prosjektet havner i kommunekassa på Røros.