Advarer mot mye vilt på veiene

Arkivfoto: Naturforvalter i Røros kommune Hans Iver Kojedal

Politiet har gått ut med en melding til alle bilister om å kjøre forsiktig i kveld, fordi det er mye vilt på veien. I løpet av ettermiddagen og kvelden er det totalt meldt om 11 viltpåkjørsler med bil i Trøndelag. 10 rådyr og en hjort er rammet.

Politiet oppfordrer alle bilførere til å være ekstra oppmerksomme da det virker som om det er stor bevegelse på hjortevilt for tiden. På Rugldalen meldes det om en del tamrein i veien.

Skulle uhellet være ute bes sjåføren melde fra på 02800. Det er straffbart å ikke melde fra om dyrepåkjørsler.