80 vil være sommervikar

Gjøsvika sykehjem. Foto: Tore Østby

63 kvinner og 17 menn ønsker å være sommervikar innen helse og omsorg i Røros kommune. Søknadsfrist var 4.mars, og tiltredelsesdato er 25. juni 2018. De fleste av søkerne kommer fra Røros, i tillegg er det søkere fra bla. Nesbyen, Ålen, Dalsbygda, Funäsdalen, Trondheim, Tynset, Oslo, Gjøvik, Molde, Moss, Rendalen og Tolga.

Røros kommune har behov for vikarer på flere ulike områder i sommer, bla. Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tiltak for funksjonshemmede (TFF), Psykisk helse- og rustjeneste og Røros legesenter.

Vikarene skal utføre forskjellige arbeidsoppgaver innenfor helse, pleie og omsorg. På legesenteret er det oppgaver som bioingeniør og sykepleier på dagtid. I hjemmetjenesten, TFF, og på sykehjemmene har kommunen oppgaver innenfor sykepleie, helsefag, renhold og kjøkken.