50 militærekolonner i Røros i dag.

Her krysser svenske styrker Riksgrensen, og kommer inn i Røros kommune for første gang på mer enn 100 år. I dag starter tilbaketrekkingen. Foto: Tore Østby

I dag kommer det til å bli enormt mange grønne biler på veien i Røros kommune. Stridsdelen av øvelsen er over, og nå skal alle sammen tilbake til sine hovedbaser. Også i dag blir det en del trafikk av enkeltkjøretøyer og kolonner over kortere strekninger i tillegg til langdistansekolonnene.

Her er kolonnene som er varslet i dag på Rørosveiene.

  • 2 kolonner fv. 31 Vauldalen – Røros, kl. 23.59 – 02.37
  • 1 kolonne fv. 30 Tolga – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 08.00 – 09.48
  • 6 kolonner fv. 30 Tolga – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 17.00 – 21.48
  • 2 kolonner fv. 31 Kojan – Vauldalen, kl. 23.59 – 00.39
  • 14 kolonner fv. 31 Feragen – Vauldalen, kl. 12.00 – 17.06
  • 5 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Leinstrand, E39 leinstrand – Orkanger, fv. 710 Orkanger – Ørland, kl. 06.00 – 12.08
  • 2 kolonner fv. 31 Røros – Støren, E6 Støren – Bardufoss, kl. 18.00 – 23.33 (neste dag)
  • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen, kl. 18.00 – 21.10
  • 17 kolonner fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 12.30 – 17.18