Knut Leinan er avdelingsleder personmarked. Foto: Tore Østby

Fokus på sikkerhet ved utlån

Trettende mai ble det kjent at Rørosbanken har anmeldt Treholtforfatter Geir Selvik Malthe-Sørenssen, etter at han fikk ut 800.000,- kroner i lån fra Rørosbanken, på sin fraseparerte kone, med falsk underskrift. Med det som bakgrunn har vi sett nærmere på Rørosbankens prosedyrer ved utlån av penger.

Knut Leinan er avdelingsleder personmarked. Han sitter med et overordnet ansvar for utlån fra banken. Han forteller at låneopptak i Rørosbanken er en nokså omfattende sak. Det stilles krav til sikkerhet og betalingsevne. Til grunn ligger en kredittvurdering, både for låntaker og eventuelle kausjonister. Alle dokumenter skal underskrives, og låntakere må vise legitimasjon, og aller helst pass.

Det er også slik at dersom rådgiveren er i tvil i en lånesak, skal han involvere overordnede, og i noen tilfeller kommer også saken opp i kreditnemda i banken.

– Sikkerheten rundt dette er også god. Rådgiveren har ansvaret for å sjekke at alt er i orden. Etter at rådgiveren har gjort sitt, leveres dokumentene til depot-avdelinga som gjør sine kontroller. Dermed blir alle saker sett på av to ulike avdelinger, som jobber hver for seg, sier Knut Leinan til Rørosnytt.

Norske banker driver også innenfor et detaljert regelverk. Innimellom gjør kredittilsynet kontroller. Rørosbanken blir, i likhet med alle norske banker, kontrollert relativt jevnlig. Regelverket oppdateres jevnlig, og så sent som 15. juni i fjor, kom det en viktig ny forskrift: Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. I bunn ligger lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) av 10. juni 1988.

I tillegg kommer bankens eget regelverk. Om relativt kort tid, kommer elektronisk signering til å ta over i alle sammenhenger. Elektronisk signering er allerede innført for en del låneprodukter i Eikasystemet.

– Sikkerheten i utlånsprosesser i Rørosbanken er god. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre prosessen enda sikrere og bedre, sier Leinan.

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn