300 år siden virkelighetens Elden

Elden-premieren 2018. Foto: Tove Østby

I dag midt på dagen er det 300 år siden general De la Barre red inn i Bergstaden. Bergkorpset hadde forlatt staden og de svenske soldatene ble møtt av en by der det var flest kvinner og barn. De eldste innbyggerne hadde i minne hvordan svenske soldater brente ned hele byen knapt 40 år tidligere.

Det er lett å tenke seg at befolkningen på denne dagen ble fylt med frykt. Soldatene ble stående på Røros til en ordonans kom sør fra med beskjed om at Kong Karl XII var død. Det er denne historien som er utgangspunktet for Arnfinn Strømmevold og Bertil Reithaug´s musikkspill Elden som fremføres ved Slegghaugene hver sommer.