300 år gammelt krydder i hagen

Eli Høsøien. Foto: Tore Østby

Eli Høsøien gleder seg stort over at det ble funnet en komplett brønn i bakgården hennes under utgraving av hustomt. Hun ser funnet som krydder i hverdagen. 300 år gammelt krydder. Slik jordlagene ligger, kan det se ut som brønnen er fra før svenskene brente Røros ned til grunnen i 1678!

Hentet fra Bergstaden.org:

I juli 1678 kom den svenske generalløytnant Carl Sparre med 2.000 mann over fra Härjedalen gjennom Skardøra, ned til Tydal og videre over fjellet til Ålen. Den 13. juli kom svenskene til Røros, som de herjet og brente, etter at Irgens forgjeves hadde tilbudt dem 5.000 rdl. i brannskatt. Deretter dro de til gruvene og brente også der «alle forefundne Huse, Shakter, Vandkunster, Gjæbler og en stor deel Sætved». Den 15. juli brente svenskene Feragens hytte og dro videre til Brekken der gårdene også ble brent, og deretter dro de tilbake til Härjedalen.