29 får skjenke i fire år

I alt 29 serveringssteder har søkt om skjenkebevilling for de neste fire årene. 13 av søknadene kommer fra steder drevet av de store hotellene; Hotell Røros og Bergstadens Hotel. Alle søknadene behandles i Formannskapet torsdag 25. august, og avgjøres endelig i kommunestyret 29. september.

Kravene som stilles til skjenkebevillinger er fastsatt Røros kommunes alkoholforskrift, Lov om serveringsvirksomhet og Lov om omsetning av alkoholholdig drikk. Alle styrere og stedfortredere skal ha avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven, og være til stede, når det skjenkes. Alle bevillingshavere forplikter seg til å gi kommunen årlig oppgave over omsetning. Samtlige bevillinger gis for perioden 1.10.2016 til 30.9.2020.

Her er de som har søkt om skjenking for kommende fireårsperiode:

 1. Bergstaden hotel AS, Osloveien 2, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Hiort Pub, Osloveien 2. Kim Rasmussen og Jonas Ericson godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 2. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Lobbybar/resepsjon/møterom og rom. Eric Ericson og Kenneth Ericson godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 3. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Peder Hiort Mathus. Bevillingen gjelder også for bakgård og fremsiden av restaurant og Bergmannsgata 3. Kenneth Ericson og Kim Rasmussen godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 4. Bergstaden hotel As gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Spisesalen / catering. Jonas Ericson og Christoffer Laugen godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder
 5. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Nilsenhjørnet Bar og møtested/Barny. Christoffer Laugen og Eric Ericson godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 1. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Skanckebua , Kjerkgata 28. Bevillingen gjelder også uteservering på fremsiden av bygget i tiden 15. juni – 01.september. Bevillingen forutsetter at bedriften legger frem forslag på styrer som godkjennes.. Egil Homnes godkjennes stedfortreder.
 2. Trygstad Bakeri og Konditori AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Trygsstad Kaffehus, Henrik Grønns vei 10. Bevillingen gjelder også for uteservering på et avgrenset område. Anita Trygstad og Charlotte Mortensen Trygstad godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 3. Wings Røros AS, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i lokaler i Langegga 11. Det etableres to skjenkesteder, ett i restauranten og ett i tilknytning til bowlinghallen. Bevillingen oppfatter også for uteservering på et avgrenset område. Helen Anita Iversen og Torbjørn Iversen godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder
 4. Trygstad Bakeri og Konditori AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i egne lokaler i Kjerkgata 12. Bevillingen gjelder også for uteservering i bakgård. Bevillingen gjelder fra kl. 17.00. Anita Trygstad og Charlotte Mortensen Trygstad godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 5. Fjellheimen AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i egne lokaler i Johan Falkbergets vei 25. Bevillingen gjelder også for uteservering ved inngangen på et avgrenset område. Anne Jorunn og Anne Lise Hansen Ødegård godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder
 6. Røros Hotell AS, An-Magrittsveien gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Erzscheidergården, Spell-Olaveien 6. Bevillingen gjelder også for uteservering i bakgård samt forside av hotellet. Chirico-Wyss og Trygve Larsen godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 7. Gunveig Kommandantvoll Harsjøen gis alminneligbevilling for øl, vin og brennevin på Gjetbergsvollen, Gjetbergsvollveien. Bevillingen gjelder også for uteservering på veranda rett ut for baren. Gunveig Kommandantvoll Harsjøen godkjennes som styrer. Gjetbergsvollen fritas fra kravet om stedfortreder.
 8. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Vertshuset Røros med Ramkjelleren, i Kjerkgata 34. Bevillingen gjelder også for uteservering i bakgård, samt fortauområde i forkant på et avgrenset område. Bevillingen omfatter også retten til tilvirkning av alkoholholdig drikke gruppe 1 (øl). Armin Begic og Åshild Prytz Feragen godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 9. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i dansesalong, kongestua. Bevillingen omfatter også for uteservering ved utgangen fra baren og Lysholmenhagen, under gangbru til sydfløy foran tidligere basseng. Geir Berntsen og Kirstin Pittermann godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 1. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Røros Kurs- og konferansesenter, peisestue, Christian Sextus med tilknytningsrom. . Geir Berntsen og Kirstin Pittermann godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 2. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i sitt nye badeanlegg. Bevillingen omfatter Lounge og området ved bassenget og behandlingsrom for spa. Uteområdet omfatter Jacuzzi med utendørs badeanlegg. Området må være avsperret med tilgang kun fra lounge. Geir Berntsen og Kirstin Pittermann godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 3. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Lobbybar med vinterhave samt hall. Bevillingen omfatter også uteområde Terrasse og arealet på tak av svømmehall og Lavvo på utsiden av sydfløyen. Geir Berntsen og Kirstin Pittermann godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 4. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Ala carte restaurant Brasseriet, hovedrestaurant Bergrosa, og plenumsalen (selskapslokale). Geir Berntsen og Kirstin Pittermann godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 5. Lysstråle AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i sine lokaler i Bergmannsgata 26. Bevillingen omfatter også skjermet bakgård. Som styrer godkjennes Ann-Eliz Helld. Lysstråle AS fritas fra kravet om stedfortreder grunnet begrenset alkoholomfang.
 6. Langen Gjestegård AS alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i sine lokaler i Femundsveien 3122. Bevillingen omfatter også uteområde på verandaen. Arne Langen og Odd Langen godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 7. Kristin Ellen Aasheim gis alminnelig bevilling for skjenking av øl og vin på MS Fæmund II. Kristin Ellen Aasheim godkjennes som styrer. MS Fæmund II fritas fra kravet om stedfortreder grunnet begrenset alkoholomsetning.
 8. Idrettsparken Hotell AS, Øra 25 gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Bevillingen omfatter også utendørs skjenkeområde på veranda ved inngang. Lise Ødegård og trine Aspås Krog godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 9. Solheim Eiendom Røros As gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Solheim Pensjonat, Osloveien 12. Bevillingen omfatter også et skjenkeareal i hagen som naturlig avgrenset av husvegg i nord, bjørkehekk i sør, gjerde i vest, og en enkel avgrensning i øst. Saara Kunelius og Katriina Nurmi godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 10. Rørosrein AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i sin gamme i Hagaveien 17. Bevillingen omfatter også et inngjerdet uteområde. Eva Nordfjell og Magne Haugom godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 1. Vauldalen Fjellhotell AS, Mellomriksveien 312 gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Bevillingen omfatter spisesal, hall og peisestue oppe, peisestue med bar nede, hotellets badestamp, hotellet butikken, Volldalskoja, Skottgården hovedhus, sommerstue, fjøs og stall. Bevillingen omfatter også liten lavvo, stor lavvo, lavvo under Rørosmartnan og i Sangerhuset Røros. Skjenkearealet utendørs omfatter tunet på Skottgården og bord ved hotellet. Som styrer og stedfortreder godkjennes henholdsvis Jorid Skott Svendsen og Ole Peder Svendsen.
 2. Frøyas Hus Aalengården AS, Mørkstugata 4, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Frøya Hus. Skjenkeområdet består av Eldhusloft, Fjøs og Peisestue. Bevillingen omfatter også uteareal i bakgården. Som skjenkestyrer godkjennes Ellen Thoen. Søker fritas fra kravet om stedfortreder.
 3. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Kaffestuggu, Bergmannsgata 18. Bevillingen omfatter også utearealet til 1. og 2. etasje. i stabburet og i bakgård, samt et avgrenset område på fortau i Bergmannsgata. Monica Johnsen og Joanna Borla godkjennes henholdsvis som styrer og stedfortreder. Stedfortrederen må innen 1. oktober 2016 legge frem bevis om at vedkommende har bestått kunnskapsprøven.
 4. Thomasgården Cafe, Kjerkgata 48 gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Bevillingen omfatter også uteareal i bakgård. Finn Arne Langeland og Anne Lise Ødegård godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder.
 5. Milano Ristorante AS, Peder Hiorts gate 6 gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder også uteareal i et avgrenset område.. Cengiz Kucukcelik og Bulent Kucukcelik godkjennes henholdsvis som styrer og stedfortreder. Bevillingsmyndigheten ber om at søker innen 1. november 2016 legger fram dokumentasjon som bekrefter at styrer og stedfortreder tilfredsstiller alkohollovens krav til nerver ved skjenkestedet. Dette grunnet deres bostedsadresse Saupstad.

I tillegg til disse, kommer det til å bli gitt skjenkebebillinger til arrangementer og lag.