Ny kommune vedtas i Juli

Allerede i juli vil kommunestyrene i Os, Holtålen og Røros fatte vedtak om kommunesammenslåing. Før det, skal det holdes rådgivende folkeavsteminger. Os har to andre alternativ i sammenslåing sørover. Holtålen har skrinlagt tankene om å bli med i en Gauldalskommune. Nå er det enten sammen med Røros eller å stå alene for Holtålen.

En sammenslåing av det tre kommunene er utredet, og en del forutsetninger ligger klar. Kommunesenteret skal være Bergstaden Røros og kommunenavnet skal være Røros. Det betyr ikke at all kommunal virksohet samles på Røros. Det ligger i kortene av administrative enheter vil bli å finne både i Os og Holtålen.

Nå vil det bli avholdt folkemøter i kommunene. Det første folkemøte vil være på Os 31. mars. Der blir både sammenslåing med Røros og andre alternativer bli diskutert. Dato for folkemøter i Røros og Holålen er ikke datofestet enda.

Under pressekonferansen i dag, var alle ordførerne optimistisk for sammenslåing. Ordfører i Holtålen Jan Håvard Refsethås, ordfører i Os Runa Finborud og ordfører i Røros Hans Vintervold har funnet tonen i sammenslåingsprosessen.

– Det finnes to mulige veier nå. Det er sammenslåing eller et mye tettere samarbeid, sier ordfører Hans Vintervold til Rørosnytt.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn