Jan Ivar Ødegård

Krever svar fra Røros kommune

Hytteier Jan Ivar Ødegård krever i brev, svar fra Rådmannen på hva Røros kommune vil foreta seg etter at det, som han skriver i brevet til kommunen, «er avdekket omfattende ulovlig arbeid i Langegga, utført av Røros Idrettslag«.

Brevet inneholder punkter, der Ødegård mener kommunen har forsømt sine reguleringsoppgaver:

– Området i Langegga er ikke regulert til idrettsanlegg. Det er heller ikke regulert til skiløype ifølge dom fra fylkesmann. Langegga er et hytte/friluftsområde. Allikevel har det vært en omfattende byggeaktivitet i Langegga utført av Røros Idrettslag. Det er satt opp skytebane som har blitt utvidet flere ganger uten nødvendig godkjennelse av Røros Kommune. Ett av kravene til skytebane er at den skal være tegnet inn i en reguleringsplan.

Det er satt opp en ny lysløype med stor bredde. Dette er ikke lov ifølge avgjørelsen fra fylkesmann. Lysløypa er satt opp ulovlig.

Det er også oppført flere bygninger i forbindelse med idrettsanlegget. Dette er ikke godkjent av Røros Kommune. Gjør også oppmerksom på at det gjelder spesiell regler for oppføring av bygningsmasse i Langegga. Det står i skriv at det ikke må foretas fjerning av vegetasjon, oppføring av bygninger m.m. uten spesiell godkjenning fra kommunen.

Og snøkanonanlegg med 400 meter rørgate er montert ulovlig. I tillegg er det satt opp kompressorer og flere installasjoner til snøkanonanlegget, er sakene Ødegård anfører.

– Hvordan kan Røros Kommune bevilge penger til ett snøkanonanlegg i Langegga? Dere sitter selv på all dokumentasjon og vet at dette snøkanonanlegget ikke kan settes opp i Langegga, uten å foreta en omfattende regulering av området. I tillegg er det mangelfulle kontrakter med grunneiere og NVE. Røros Idrettslag har foretatt en omfattende nedhogging av skog og store inngrep i naturen med gravearbeid som gjør at Langegga i dag fremstår som alt annet enn hytte/friluftsområde, spør Ødegård i brevet.

Rådmann Bernt Tennsstrand har kommet med et midlertidig svar på brevet, der det bekreftes at henvendelsen er mottatt og blir fulgt opp av virksomheten teknisk tjenester.

Logo Bergstaden Elektro
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest