Store økonomiske utfordringer etter ROBEK

Det skjedde ingen store endringer på tampen, og regnskapet for 2. tertial bekrefter prognosene presentert på Rørosnytt 27. september. Regnskapet kommer til å sprekke med mellom tre og fire millioner kroner i forhold til budsjettet. Tallene for i år står i sterk kontrast til jubelåret 2016.

Budsjettdisiplinen i kommunen ser ut til å være god, men i år dukker det ikke opp mindreforbruk på noen avdelinger, og det er større usikkerhet rundt inntektsnivået. Merforbruket skyldes i hovedsak gjenåpningen av ei nedlagt avdeling ved Gjøsvika sykehjem. Gjenåpningen presset seg fram av medisinske årsaker.

I tillegg går det mot et merforbruk på hjemmebaserte tjenester avdeling TFF med et forventet på omlag en million kroner. Dette skriver seg blant annet fra fra bortfall av kompensasjon for ressurskrevende brukere. Utbetalinger i NAV blir også i år høyere enn budsjettert. Oppå dette kommer restaureringskostnader på blant annet Kvisanda barnehage og Kommunehuset, som ikke var budsjettert, men som må ta fordi det har  skade oppstått bygningene.

Arbeidstilsynet deler av Kvitsanda barnehage på grunn av frykt for asbest, og hull i takrenna har ført til råteskader på rådhuset, som blant annet får malingen til å flasse av.

Bokført merforbruk per 2. tertial er 1,6 millioner kroner før finans, men årsprognose inklusive gjenåpning i Gjøsvika viser et merforbruk på ca 6,0 millioner før finans og skatt/ramme. Prognose for dette området er et mindreforbruk på ca 2 millioner for året, noe som gir en samlet prognose på et merforbruk for året 2017 på i overkant av 4 millioner kroner. Dermed er mye av de 6,5 millioner kronene som var budsjettert som avsetning til disposisjonsfond for året spist opp. Nittende oktober kan nåværende formannskap for første gang i sin regjeringstid diskutere budsjett utenfor ROBEK, men det ligger ikke an til noe «hela i taket» for det.

Samisk filmdag på Røros Kino

Lørdag 11. november er det dags for historiens første samiske filmdag på Røros kino. Dagen kommer til å være proppfull av samisk film med høy kvalitet, med et særlig fokus på sørsamiske dokumentarfilmer og spillefilmer. Samisk filmdag kan by på et omfattende barneprogram, spillefilmer, kortfilmer og dokumentarfilmer. Det blir i tillegg samtaler og innledninger av filmene med både regissører og skuespillere. Det vises filmer hele dagen på tre ulike kinolerreter; i kinosalen, i Gropa og i peisestua. I tillegg vil Rørossamisk foreldrenettverk stå for servering av samisk mat, med Hilde G. Danielsen som chef, står det i en pressemelding fra Raasten rastah, Aajege og Røros Kino.

Langfilmprogrammet kan blant annet friste med den sørsamiske dokumentarfilmen The Whisperers av David Kinsella, som har fulgt reindriftsjenta Ellen Sara Sparrok Larsen fra 2011 – 2017. Filmens hovedperson, Ellen Sara Sparrok og regissør Kinsell kommer til Røros i forbindelse med den første visningen av filmen i hele Sápmi.

Veiviseren – Ofelaš, av Nils Gaup, har i år 30 årsjubileum. I den forbindelse er filmen restaurert med bedre bilde og lyd og vises igjen på stort lerret nå på Samisk filmdag.

Spillefilmen Sameblod har høstet gode kritikker og priser verden og er en av favorittene til å vinne årets Nordisk råds filmpris. Har man ikke fått med seg filmen, eller ønsker et gjensyn, får man nå muligheten i Storstuggu. Arrangørene av filmdagen kan med stor glede meddele at den kritikerroste hovedrolleinnehaveren, Lene Cecilia Sparrok, vil være tilstede under hele under hele filmdagen og kommer til å holde ei innledning i forkant av filmen.

På kortfilmprogrammet står blant annet “7 sámi stories”, som tar deg på en reise inn i hjertet av Sápmi. I tillegg til andre godbiter.

Samisk filmdag starter med gratis frokost mellom kl. 9.00 og 10. 00 i forkant av barneprogrammet. Samiske barnefilmer blir vist på stort lerret. Vi hiver ut stoler og bord, slik at barna kan se film på madrasser og store puter. Dette blir stas, står det i pressemeldingen.

Raasten rastah, Aajege og Røros Kino er arrangører. Arrangementet er en del av jubileumsåret Tråante 2017. De ønsker alle hjertelig velkommen.