Deltakere fra hele landet

Handverksdagene 2017 ble avsluttet i dag. Siden onsdag har over 90 håndverkere fra hele Norge vært samlet til kursdager på Bygningsvernsenteret i Kurantgården.

Årets Handverksdager var de 18 i rekken, og årets arrangement har vært det mest omfattende i Handverksdagene sin historie. En av grunnene til det er at NTNU valgte å legge semesteroppstart for sine 3. års bachelorstudenter i Teknisk bygningsvern og Tradisjonelt bygghåndverk til Kurantgården og Handverksdagene.

Avdelingsleder ved Bygningsvernsenteret, Berit Bakosgjelten er godt fornøyd med årets Handverksdager.

I går kunne publikum se håndverkerne i arbeid.

Se glimt fra Åpen visning nederst i saken.

På årets Handverksdager har det vært fem parallelle kurs:

Skifer til tekking

Kursdeltakerne har lært om tradisjonell bruk av skifer til taktekking. Kurset har tatt for seg hele prosessen fra uttak av skifer i lokalt skiferbrudd, utkiling av heller og tilskanting av takstein til legging av tak. Skiferen skal legges på Kruthuset på Skansen fra 1748. Dette taket er lagt med en 5kant-skifer som er spesiell for Røros og ikke brukt på så mange tak. Kruthuset er murt av naturstein og var opprinnelig kalkpusset, men pussen ble fjernet omkring 1950. Huset har i løpet av de tre siste årene fått tilbakeført kalkpuss utført med lokalbrent kalk.

Instruktør på kurset har vært Murer og Restaureringshandverker Staffan Andersson fra Røros. Arbeidsleder og formidler har vært Jon Holm Lillegjelten fra Rørosmuseet Bygningsvernsenteret. Kurset har vært ved Kruthuset på Skansen og Kurantgården. Torsdag arbeidet kurset med bryting av skifer i gammelt brudd i Gammelvollia.

 Tradisjonelle overflatebehandlinger for interiør

Kursdeltakerne har fått innføring i interiørmaleriets farge- og materialhistorie i Norge og tradisjonelle materialer og metoder brukt for overflatebehandling av interiører. De  har bl.a. framstilt ulike typer limfarger og linoljemaling. Malinga skal brukes til å male rom i Kurantgården og StorMagritt-stuggu ved Skansen. Kurset tok også for seg sjablondekor og strekmaling.

Instruktør har vært malerikonservator NKF-N og professor emeritus, Jon Brænne, ”Vel bevart”. Kurssted har vært Antikvarisk Verksted i Kurantgården og Stor-Magritt-stuggu ved Skansen.

Tradisjonelle konstruksjoner i bindingsverk

Kurset tok for seg materialbruk, sammenføyninger og konstruksjon av tradisjonelle bindingsverks-konstruksjoner. Tilpassing til ulike klimatiske forskjeller, og hvordan konstruksjonene har endret seg gjennom de siste 300 årene er også temer som ble belyst. Kursdeltakerne har bygd fem forskjellige hus-konstruksjoner som viser ulike tradisjonelle norske bæresystemer; sveitserrøst, fotingsrøst, trøndersk sperreverk, nordmørsk stavline og spekkebukk med lafta gavl. De har også vært innom vurdering av materialkvaliteter og bruksområder, ulike metoder for tekking og kleding, forspenning av skråstrevere, samt fremstilling og bruk av trenagler og trespiker.

Instruktør Jon Bojer Godal fra Geitbåtmuseet / Husasnotra, Valsøyfjorden.

Håndverkerne Kolbjørn Vegar Os, Jostein Utstumo, Ove Grytbak og Olaf Piekarski fra Rørosmuseet Bygningsvernsenteret har vært Jon’s lokale medhjelpere for 25 kursdeltakere.  Kursstedet var ute i Kurantgården.

Smiing av eggverktøy

Kursdeltakerne har fått innføring i teknikker for å kunne smi eggverktøy som kniver, høvelstål, hoggjern og lignende. De mest drevne har også smidd ulike økser. Deltakerne har fått innføring i så vel verktøy-bruk og smi-teknikker sett i historisk perspektiv, som materialkunnskap, herding, overflatebehandling og sliping. Gjennom praktisk arbeid har de få utviklet sine ferdigheter fra sitt eget ferdighetsnivå. Istandsetting og reparasjon, komplettering og kopiering er også temaer som har vært berørt. Instruktør har vært smed Mattias Helje fra Lima i Sverige. Og kurssted har vært Hyttsmia og ute i Kurantgården

Høvelmaking NTNU

Dette var et kurs for bachelorstudentene i Tradisjonelt bygghåndverk. Kursdeltakerne har fått innføring i teknikker for å kunne lage sine egne høvler. Studentene har laget høvler med tradisjonelle handverktøytøy i alle deler av arbeidsprosessen; oppdeling av emne, retting av flate, høvling av kant, dimmensjonering og oppmerking av detaljer. Alle studentene har laget okshøvel / skubbokse etter modell fra Bardu/Nord-Østerdalen. De fortsatte med å lage falshøvel, semshøvel eller profilhøvel med utgangspunkt i høvel-tradisjonen fra eget distrikt.

Instruktører var universitetslektor, doktorgradsstipendiat og handverker Roald Renmælmo og universitetslektor og handverker Thor-Aage Heiberg. Kurssted har vært Raugarasjen i Kurantgården.

I går var det Åpen visning av Tradisjonshandverk for publikum i og rundt Kurantgården og på Skansen.  

Her er noen glimt fra Åpen visning:

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt klart tap for Brekkendamene

Heller ikke i dagens kamp mot Leik klarte Brekken å ta tre poeng. Brekken hadde bra kontroll den første halvtimen , men etterhvert kom hjemmelaget sigende  og gikk til pause med en 1-0 ledelse. Etter pause hadde Leik full kontroll på kampen og var et hakk bedre en Brekken og vant fortjent 4-0. I samme kamp like før fotballferien endte det uavgjort 2-2.

Kraftig kollisjon med elg

En elg ble påkjørt av en personbil på riksvei 30 ved Havsjøveien i ettermiddag. Det var et kraftig sammenstøt, og det ble store skader på bilen. Elgen døde på stedet like etter påkjørselen.

Politiet melder nå på Twitter, at det er liten eller ingen personskade. Det var to personer i bilen, som er sjekket av ambulanse. Det er trafikkproblemer på stedet, mens bergingsarbeidet pågår.

Scott er kommet til rette

Hunden Scott er nå kommet til rette. Hunden ble borte innpå Stenfjellet rundt kl. 13 i dag. Scott er en korthåret Vorsteh. Hunden har rødt dekken med navn og nummer.

 

Hundeeier meldte seg

Eieren av hunden, som kom ned til en gård mellom Røros og Glåmos i dag, har meldt seg. Dermed er eier og hund gjenforent.

Det var ingen kontaktinfo eler merking på hunden. Eier bes kontakte politiet på 02800.