Reagerer på Helse Midt-Norges vedtak

Ordfører Hans Vintervold har sendt et åpent brev til helse og omsorgsminister, Bent Høie, etter det ble kjent at LHL-klinikkene Røros tapte 16 døgnplasser etter anbudskonkurransen tidligere i sommer.

I brevet ber Vintervold helse og omsorgsminister vurdere anbudsprosessen i Helse Midt-Norge på nytt, og mener det er trist at Norge ikke tar seg råd til å legge vekt på kontinuitet og kvalitet når helsetilbudene legges ut på anbud.

– Medfører det riktighet at verken kontinuitet eller kvalitet er blitt særlig vektet i denne anbudsrunden, synes jeg det hele begynner å nærme seg en skandale, skriver Vintervold og mener man vil miste mye kjernekompetanse med det vedtaket som er gjort.

Vintervold trekker i brevet frem rehabiliteringssenteret på Røros og Betania i Malvik som eksempler på steder han mener over tid har bygget opp gode tilbud til brukerne, og peker blant annet på samarbeidet mellom St. Olavs og rehabiliteringssenteret på Røros.

For Betania ser det ut til at resultatet av anbudsrunden vil bli avvikling, mens LHL-klinikkene Røros får redusert tilbud til kreftrehabilitering og mister tilbudet til sykelig overvektige

Vintervold skriver at tilbudet til de sykelig overvektige vil bli tatt fra en institusjon som er drevet i mange år, og som har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt med blant annet CARF sertifisering som er regnet som den høyeste internasjonale akkrediteringen innen rehabiliteringsfeltet. (CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) journ. adm). Tilbudet blir nå overført til en nystartet institusjon som er drevet av en privat aktør, noe som Vintervold mener vil føre til at Helse-Norge mister mye kompetanse.

– Jeg tviler vel på at de ansatte ved LHL-klinikken på Røros vil følge etter, og på den måten vil Helse-Norge miste mye kjernekompetanse på kreft og sykelig overvekt, mener Vintervold.

Feiret 60 år med fly

I dag er det 60 år siden det første passasjerflyet, ”Per”, landet på Røros lufthavn. Lufthavnen ble bygget i rekordfart, men det var ikke bare enkelt a få en flyplass til Røros i 1957. Blant annet var det stor konkurranse med Tynset som også ønsket flyplass.

– Den godmodige kjeglinga med Tynset fins enda den dag i dag, og det var mye krefter i sving for å få ruteflygingen til sitt sted. Nå ønsker vi ved Røros lufthavn a kunne være være en lufthavn for hele Fjell-regionen, inklusive de områdene som ligger på svensk side i Funäsdalen, sier lufthavnsjef Gudbrand Rognes.

60-årsjubileet først markert med et lite stunt i anledning Sommertogets reise videre mot Holtdålen. Lufthavnen hadde ordnet med 2 brannbiler som lagde vannportal når toget passerte, i tillegg sto folk klare på tornverandaen og veivet med flagg. Senere ble det kaffe og kaker for ansatte og passasjerer, samt tale fra ordfører, Hans Vintervold, som selv har stått på for lufthavna på Røros.

– Hans Vintervold har stått på og jobber aktivt for at lufthavnen skal utvikles, noe vi setter svært stor pris på. Mange tror kanskje Røros lufthavn kun handler om rutefly men slik er det ikke. Vi har andre brukere som lander her eller flyr igjennom luftrommet vi disponerer. I tillegg har Deutsche Post DHL i senere tid benyttet røros-ruta som postrute, og Røros fly har utdannet flere piloter som i dag sitter i cockpiten i andre fly. Røros lufthavn er derfor mer enn bare rutefly, og det i seg selv er jo verdt å feire, smiler Rognes.

Vannportal for Sommertoget. Foto: Trine L. Hagan

Oppstillingsplass for bobil på Øra Stadion i sommer

Røros Idrettslag søkte i høst Røros Kommunen om tillatelse til å etablere en midlertidig
oppstillingsplass for bobiler på Øra Stadion. Dette ble godkjent i planutvalget i mai i år. Dermed har idrettslaget gjort klart til å ta imot bobiler på gressletta rett ovenfor tømmerhuset «Litj-Moen». Dette skriver Røros Idrettslag i en pressemelding.

– Dette er et tilbud for tilreisende bobil- eller campingturister som ønsker å parkere lovlig for natten, midt i verdensarven, sier styreleder, Dagfinn Moen. Han forteller videre at idrettslagets eiendom på Øra i mange år har blitt brukt som siste utvei for fortvilte campere.

– Derfor mener vi at det er bra for både kommunen, reiselivet og idrettslaget at vi legger til rette for lovlig parkering under kontrollerte forhold, sier Moen.

Oppstillingsplassen er et toårig prosjekt som skal se på muligheten for å drifte lønnsomt og gi midler til driften av selve idrettslagets.

– Vi har ikke gjort større investeringer for dette prosjektet, og har dermed heller ingen tjenester å tilby kundene denne sesongen. Men vi håper tiltaket vil gi inntekter som kan forsvare opparbeidelse av tjenester som strøm, dusj og toalett.

Røros Idrettslag ber lokalbefolkningen legge merke til at tilbudet er der og gjerne henvise bobiler som ikke finner seg plass til Øra stadion.

– Vi tar imot så lenge vi har plass, og satser i år på et enkelt, men godt tilbud for de som vil kort avstand til det meste på Røros, avslutter Moen.

Sommertog, Fantorangen og smørblide glåmosinger

Det var godt med folk på Glåmos stasjon da Sommertoget rullet inn i dag. Glåmos Skotthyllklubb var på plass og viste P3-programleder Silje Nordnes hvordan man skulle kaste skiven, Olav Nyhus fikk sunget Glåmos-sangen for NRK, og Fantorangen fikk gitt både klem og high-five til barna. Andre som også var på plass da toget kom var blant annet Kalsa bakeri, Viken sanitetsforening, Glåmos musikklag, samt en rekke smørblide glåmosinger med både flagg og skilt.

Her er noen glimt fra Sommertogets Glåmos-besøk!
All foto: Trine L. Hagan

Neste stopp Glåmos

I dag kjører Sommertoget fra Røros i retning mot Haltdaen, og første stopp blir Glåmos stasjon.

Her vil det bli mye liv og røre. Blant annet vil Glåmos Skotthyllklubb vise seg frem i forbindelse med norgesmesterskapet de skal arangere i august, Kalsa Bakeri og sik-Bjørn skal ha stand og Glåmos musikklag skal spille.I tillegg håper leder av bygdelaget på Glåmos, Odd Magne Sandkjernan, at deler av Glåmos spellemannslag dukker opp.

– Her blir det mye folkeliv! Vi kommer til å starte festen 1-2 timer før toget kommer 11.50, og håper på å se mange blide glåmosinger med flagg i dag, sier Sandkjernan.

Toget reiser fra Glåmos stasjone 12:02 og har videre stopp på Reitan og Ålen, før det snur i Haltdalen og vender snuten mot Tynset hvor det skal overatte. På returen fra Holtålen vil toget passere Røros igjen rundt klokken 14:00.

 

Åpne hus i Sleggveien

Gjennom sommeren har Rørosmuseet, i samarbeid med Røros Museums- og Historielag, åpne hus i Sleggveien. Her er det mulig å gå inn i de ulike husene og se hvordan noen av de fattigste på Røros levde på 18- og 1900-tallet.

– Her har det blant annet bodd taterfamilier, håndtverkere og tjenestejenter, altså folk som ikke har hatt egne gårdsbruk. Mange tror at disse husene er noe av de gamleste vi har på Røros, men det er ikke helt sant, forteller Sigrun Selboe, formidlingskonsulent ved Rørosmuseet.

Blant de taterne som bodde i Sleggveien, var dyrlege, Karl Fredriksen Moen. Det var han som satte opp Spjellstuggu rundt 1860, på ei tomt som til da var ubebygd. Spjellstuggu det lengst bebodde huset i Sleggveien. Der bodde det to personer helt til i 1950.

Hver torsdag arrangerer Rørosmuseet «Torsdagskveld i Sleggveien» med ulike kulturhistoriske tema, som handverk, tradisjonsmat og byggeskikk. Arrangementet er et samarbeid med Røros Museums- og historielag, Folkemusikkarkivet for Røros-området og Røros Husflidslag. Kveldene er gratis og passer for både barn og voksne.