Fotballmoro for barnehagebarna

Rundt 80 barn fra 5 barnehager deltok i dag på fotballmoro på kunstgressbanen Øra. Det var barn fra barnehagene: Brekken, Øya, Stenbråttet, Ysterhagaen og Kvitsanda. Fotballmoro ble arrangert for 5. gang. Barnehagene stilte med to lag, Brekken barnehage spilte på laget til Stenbråttet barnehage. Dette er et arrangement der barn og barnehageansatte treffes på tvers av barnehagene.

Alle lagene spilte tre kamper hver, og hver kamp var 6 minutter lang. Underveis var det rådgiving til de små spillerne som er 4 – 6 år gamle. Hver barnehage ordnet med dommer.

Arrangementet fikk frukt fra Kiwi og is fra Rema 1000. Alle barna fikk diplom. Og arrangementet hadde fått spillertrøyer av Rørosbanken, hver barnehage hadde hver sin farge.

Dagens speaker var Merete Lohn, som sammen med Siv Anita Sorken var arrangementskomiteen for fotballmoro.

Her er glimt fra dagens fotballmoro på Øra:

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Arrangementskomiteen: Merete Lohn og Siv Anita Sorken. Foto: Tove Østby

Ny styreleder valgt i kveld

Jon Indset.
Foto: Tore Østby

Jon Indset er valgt til ny styreleder i Coop Røros. Han var valgkomiteens forslag, og ble enstemmig valgt under det ekstraordinære årsmøtet på Domus i kveld. Det var ingen andre saker oppe på det ekstraordinære årsmøtet, som trakk 40 medlemmer.

Det ble innkalt til ekstraordinært årsmøte etter at Jan Kuraas trakk seg som leder etter strid om sammenslåing med Coop Midt-Norge.

Resten av styret som ble valg på det ordinære årsmøtet i april fortsetter i sine verv.

Nytt og spennende i Stenhuset

I disse dager pågår det oppussing i Stenhuset i Doktortjønna Friluftspark. Bla. ny kaféinnredning og ny nasjonalparkutstilling skal på plass før sesongåpningen lørdag 24.juni. Mye av det som skal inn i Stenhuset er spesiallaget og tilpasset lokalet, av Os Trekultur. Den nye disken er allerede på plass.

Avdelingsleder ved Naturhistorisk avdeling hos Rørosmuseet, Knut Simensen forteller her om hvordan kafélokalet skal bli når det er ferdig.

Fikk Bergstadstipendet 2017

Formannskapet har vedtatt å gi Røros kommunes Bergstadstipend for 2017 til Vegar Dahl. Vegar Dahl er 41 år gammel og han er fra Røros. Vegar er godt kjent i kulturlivet på Røros, både som musiker og skuespiller. Han er vokalist i bandene Save me Barry og Sønvis, og han gjør også egne musikkprosjekter. Han har videre vært engasjert i Bergstaden teaterlag, nå sist som Onkel Per i Putti Plutti Pott. Han har de siste to årene gjort rollen som Bergmann i Elden.
Her er Formannskapets vedtakstekst:

I stipendets statutter står det at: det kan søkes av kulturarbeidere, kunstnere eller forskere som gjennom sitt arbeid, kontinuerlig eller prosjektrettet, er knyttet opp til Rørosdistriktet. Årets søknader viser at vi på Røros har mange gode utøvere innenfor flere forskjellige felt i kulturlivet. 
Vegar får Bergstadstipendet for sitt arbeid med å bringe Håkon Sollis tekster fram i lyset. Hans prosjekt «Je å n Håkon» er tenkt å ende både med plateutgivelse og konserter. Håkon Solli har skrevet 140 dikt, tekster og skuespill. Vegar har fått tilgang til materialet gjennom familien til Håkon Solli, og ønsker å tonesette en del av dette materialet. Han har allerede begynt, Bergfolkets julemelodi er et eksempel på et dikt som er skrevet av Solli og tonesatt av mottakeren av Bergstadstipendet. Denne melodien har blitt spilt også på radiostasjoner både lokalt og nasjonalt. Vegar ønsker med bl.a. hjelp av Bergstadstipendet å utvikle dette prosjektet, for som han selv sier:
-Vi er en god match «je å n Håkon» og jeg føler at vi har noe bra på gang.
Røros kommune gratulerer Vegar med årets Bergstadstipend. Stipendet består av en gavesjekk på 15 000,-

Ny forskrift fra 1. juli

Stortinget pålegger landets kommuner å utforme en egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. De kommunale forskriftene skal tre i kraft 1. juli 2017.

I vedtaket fra Formannskapet heter det:

 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til «Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter med mer i Røros kommune.»
 2. Kommunestyret vedtar endringer i kapittel 6 i dokumentet «Retningslinjer for forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester og for utmåling av tjenester» Endringene skjer som følge av at kommunestyret vedtar punkt 1.

– Hovedendringen i forskriften som ble vedtatt no er at vi no har det nye begrepet «eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg». Det betyr at den som bor i en slik type bolig betaler for seg på en annen måte enn det som er betalingsordningen for sykehjem per i dag, forteller Borghild Krog, Leder for forvaltningskontoret i helsesektoren i Røros kommune. Hun forteller videre at den nye vedtekten ikke vil ha noe innvirkning på hvor lett eller vanskelig det er å langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.

10 000,- til Øyeblikket Foto

Formannskapet vedtok å gi kr 10 000,- til Øyeblikket Foto AS for kjøp av utstyr.

Bedriften ble opprettet sommeren 2016 og består av to eiere, en med fagutdannelse innen foto og den andre med utdannelse fra teater og scenekunst.

Prosjektmål er å bygge opp et moderne studio i leide lokaler, i tillegg til oppsøkende virksomhet ut til ulike kundegrupper. Målgruppen er per dags dato familie- og barnebilder, men bedriften ønsker å komme inn på et marked innen internett, interiørfoto og reklame, og sikter da mot næringslivet.

Bedriften søkte om støtte til å kjøpe en Mac til kr 25 990,-. De begrunner det med at det er et av deres viktigste verktøy og behovet for en ekstra mac er stort.

Innstillingen til saken var opprinnelig å ikke gi støtte til bedriften med begrunnelse at søker ikke er avhengig av støtte for å kunne etablere seg som bedrift.

Bjørn Salvesen (SV) fremmet edringsforslag til å gi støtte på kr 10 000. Endringsforslaget ble vedtatt 4 mot 3 stemmer.

 

 

15 000,- til myntverk

Formannskapet innvilget i dag støtte på kr 15 000,- til Røros myntverk. Støtten er beregnet til videreutvikling av bedriften, med vilkår om at støtten skal gå til utvikling av prosjektet og da fortrinnsvis utstyr.

Røros Myntverk er i etableringsfasen som en enhet tilknyttet Lysstrålesenteret i Bergmannsgata. Myntverket har inngått en samarbeidsavtale med Det Norske myntverk på Kongsberg og skal produsere samlemedalje i kobber. I tillegg vil de kunne tilby turister og besøkende å ta del i produksjon av sin egen mynt som vil være en enklere myntversjon.

Røros Delikatesser får skjenkebevilling

Røros Delikatesser har fått innvilget søknad om skjenkebevilling for henholdsvis øl klasse 1, vin klasse 2 og brennevin klasse 3. Bedriften har fra tidligere salgsbevilling for øl i samme lokale, men ønsker å sette opp en glassvegg som vil skille salgs- og skjenkearealet.

Securitas AS har uttalt seg om saken forespørsel fra kommunen og at skjenkebevilling ikke bør være noe problem da det ut i fra skissen ser ut en at det blir tydelig skille mellom de to arealene.

Tegning til glassvegg.

I søknaden er Magnus Hâggblom oppført som styrer med Kjerstin Løvnes Vedum som stedfortreder. Ved søknadstidspunkt har ikke Vedum skjenkeprøven da hun ikke har hatt annledning til å ta den grunnet oppstart av bakeriet. Det er søkt om å endre stedfortreder til Per Ole Græsli som er stasjonert på Delikatessen. Dog har Græsli kunnskapsprøven i alkohollovgivningen for salgsbevilling og ikke kunnskapsprøven i alkohollovgivningen i skjenkebevilling.

Formannskapet innvilget skjenkebevillingen. I vedtaket heter det:

 • Som styrer godkjennes Magnus Hâggblom.
 • Som forutsetning for bevillingen kreves det at daglig leder Kjerstin Løvnes vedum og stedfortreder Per Ole Græsli tar kunnskapsprøven før oppstart av skjenking.
 • Det er et krav at godkjent /bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, skjenkebevilling skal foreligge før oppstart.
 • Det må dokumenteres at kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, skjenkebevilling, er gjennomført og godkjent, før alminnelig skjenkebevilling i bestemt areal i lokalet i Peder Hiorts gt. 2, Røros, for: Alkoholholdig drikk gruppe 1 øl, gruppe 2 vin og gruppe 3 brennevin, kan innvilges.
 • Skjenketiden er: mandag- torsdag mellom kl. 11.00 til kl. 16.00. fredag- lørdag settes skjenketiden mellom kl. 11.00 og kl. 18.00. Søndag og helligdager stengt.
 • Bevillingen forutsettes utøvd i henhold til alkohollovens bestemmelser.
 • Som forutsetning for bevillingen gjelder at Røros Delikatesser tilrettelegger lokalene slik at de tilfredsstiller kravet om adskilt lokale for salg og skjenking. Det kreves i dette tilfellet at glassvegg som deler arealet i to settes opp som omsøkt.
 • Som forutsetning for bevillingen gjelder også at bevillingsgebyret innbetales årlig med bakgrunn i omsetning av alkoholholdig drikk.
 • Bevillingen gjelder fra dato for avlagt kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for skjenkebevilling for leder og stedfortreder er godkjent og dokumentert, og frem til 30.9.2020.

Glåmos er serieleder

I denne ukas seriekamp ble det en knepen seier for Glåmos Skotthyllklubb mot Treff 2. Sluttresultatet ble Treff 2 – Glåmos 1650 – 1680. Glåmos Skotthyllklubb leder nå serien i 2.divisjon. Glåmos har 12 poeng og 1853 i snitt, laget har spilt 8 kamper i årets serie.

Glåmos Skotthyllklubb sin neste kamp er mot Vestsida, på hjemmebane. Kampen spilles mandag 19.juni.

 

 

 

Nesten alle får fra Aursundfondet

I forbindelse med konsesjon til regulering av Aursunden går det penger inn i et fond, der det er mulig å søke om  penger til vilt-, fiske- og friluftstiltak i Røros. Det er kommet inn søknader, og Formannskapet har vedtatt å dele ut tilskudd på kr 191.100,-.

Bare en søknad er avslått, og det er en søknad fra Hanne Feragen om 5 000 kr i tilskudd til Doktorhagen – en felles kjøkkenhage for hele befolkningen ved Doktortjønna. Begrunnelsen for avslaget er kravet i vedtektene for fondet om tilknytning til Aursunden.

Røros løypeforening er tildelt 5.000, kroner mer enn de søkte om til kjøring av skiløyper i Aursundenområdet.

Øvre Glomma fiskeforening: 16 500 kr i tilskudd til innkjøp av settefisk av aure for utsetting i Øvre Glomma.

Røros Museums- og historielag: 5 000 kr i tilskudd til bokprosjekt om minnesmerker i Røros kommune.

Jørgen Ryttervoll: 5 000 kr i tilskudd til premier til junior-deltagere på isfiskefestivalen i Brekken.

Røros tur- og løypeforening: 20 000,- kr som tilskudd til løypekjøring i området rundt Aursunden.

Brekken idrettslag: 11 000,- kr i tilskudd til utgifter til løypekjøring.

Glåmos idrettslag: 23 600,- i tilskudd til turløypekjøring i Glåmos og Viken.

Aursunden Ungdomslag: 10 000,- kr i tilskudd til oppkjøring av skiløyper fra Kokkvollen.

Aursundsjøens fiskeforening: 100 000 kr,- i tilskudd til utvikling av fiske i Aursunden (utfisking av sik). Tilskuddet kan kanaliseres gjennom Rørosfisk AS som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av fisket.