Feirer i kveld

Anna og Frank Norvik har vært her i over 10 år på Røros. I kveld og i morgen kveld feires dette skikkelig. Over 150 personer har hentet ut billett på en av frostbutikkene til Black and White party på Røros hotell. Det er bare januar enda, men informerte kilder antyder at dette kan bli årets fest!  

Partybandet Barracuda spiller opp i morgen kveld. I dag er det selskap bakgården på Frost. Vi møtte Anna og Frank på Frost i dag.

Slik ble den nye Reiselivssjefen presentert

Destinasjon Røros måtte for noen måneder siden stoppe prosessen med å ansette ny toppleder. Frank Norvik la fram rapporter for styret, som sådde tvil om det var grunnlag for fortsatt drift. Siden da er det gjennomført en rekke tiltak. Blant annet gjennom frivillig akkord, og omorganisering satser destinasjonsselskapet videre.

I dag bleTove Martens presentert som ny Reiselivssjef. Slik ble den nye sjefen presentert av styreleder Hilde Charlotte Solheim:

Ekstra fly

I forbindelse med avslutning Vinterfestspill i Bergstaden, søndag 19.mars blir det ekstra fly ut fra Røros. Ekstra flyet går fra Røros  kl. 12.45 og ankomst Oslo 13.40. Ordinært rutefly med avgang 15.15 er allerede fullbooket. Vinterfestspill i Bergstaden 2017  blir arrangert 16. – 19. mars.

Røros IL Fotball vil i 2017-sesongen ikke stille senior damelag

Røros IL Fotball har i de siste ukene og månedene jobbet med å få på plass lagene til kommende sesongs spill. Under dette arbeidet har det dessverre blitt en realitet at Røros ikke har nok spillere til å stille seniorlag for damer i 2017, skriver Styret i Røros IL Fotball i en pressemelding.

Grunnlag: Vi har per i dag kun 6 seniorspillere som ønsker full deltakelse på årets senior damer. I tillegg ønsker noen å bidra i perioder. Klubben har med dette som utgangspunkt ikke funnet det sportslig tilrådelig å melde på et damelag i 4. divisjon. Det er vurdert oppflytting av spillere fra klassen J17. Klubben mener at dette ikke er optimalt da J17 vil måtte bli stammen og treningsgruppen på et seniorlag.

Med tanke på fotballfaglig utvikling og sosial tilhørighet, er det i samråd med trenere på de ulike årskullene i ungdomsfotballen, Røros Idrettslag og NFF-Trøndelag, vurdert dithen at spillernes utvikling best blir ivaretatt på eget alders- og ferdighetsnivå. Dette er en strategi for å hindre frafall i ung alder, bedre rekrutteringen og styrke fremtiden for damefotballen på Røros. Det gir samtidig Røros muligheten til å stille lag i J15 og J17.

Dette er i tråd med NFF Trøndelag sine anbefalinger om å opprettholde flest mulig aldersbestemte lag. Klubben mener at vi med dette vil øke muligheten for å komme sterkere tilbake med et senior damelag i 2018.

Klubben har videre startet arbeidet med å utarbeide sportslig aktivitet for å sikre dagens seniorspillere et godt fotballtilbud gjennom sesongen 2017. Blant annet er det innledet samarbeid med to naboklubber, som gir mulighet til utlån eller midlertidig overgang.

Røros IL Fotball jobber for et godt tilbud for alle som ønsker å spille på Røros. I år er det ikke damespillere nok til å stille lag, men vi jobber sammen for å satse mot et damelag i 2018.

 

 

 

Tove presentert som ny reiselivssjef

I en storstilet pressekonferanse i kongestua på Hotell Røros, ble Tove R. Martens i dag presentert som ny reiselivssjef. Hun gjør med dette comback i Destinasjon Røros, ettersom hun var guide på Røros en periode tidligere.

Styret i Destinasjon Røros har ansatt Tove R Martens som ny reiselivssjef

– Jeg er stolt og motivert over å få lov å jobbe med å fremme en av Norges mest attraktive reiselivsdestinasjoner. Samtidig går jeg til jobben med stor ydmykhet. Røros er en sterk merkevare og har en stolt og lang historie som verdensarvsted og turistdestinasjon som vi må bygge videre på, sier Tove Martens.

Martens er 46 år og har reiselivserfaring fra Avis og Budget Bilutleie og Flytoget. Hun har internasjonal bakgrunn fra både studier og arbeid, primært fra Frankrike og Australia. Hun kommer til Røros fra stillingen som prosjektleder i RACGroup. Før det var hun HR- og kommunikasjonsansvarlig for Avis og Budget i Skandinavia i 10 år. På 90-tallet jobbet hun for Destinasjon Røros som guide på Røros og vikarierte som omvisningsleder. Hun var også prosjektkoordinator for Grenseløs flyplass på Røros.

– Jeg har hatt tilknytning til Rørosregionen hele livet gjennom familiens feriested på Glåmos og bruker mye av min fritid her. Å bo og jobbe på et sted jeg kjenner så godt og er så glad i er en drøm som går i oppfyllelse, sier Martens.

Styreleder Hilde Charlotte Solheim er godt fornøyd med rekrutteringen og beskriver den nye reiselivssjefen som en leder på et høyt profesjonelt og faglig nivå.

– Tove har forretnings-, organisasjons- og menneskeforståelse på et høyt nivå. Hun har bred erfaring fra krevende oppgaver knyttet til utvikling, vekst og omstillingsarbeid og er vant til jobbe med tøffe resultatkrav. Hun har også god innsikt i reiselivet og kjærlighet og engasjement for Røros, sier Solheim.

Selv om Destinasjon Røros er en liten virksomhet i budsjett og antall ansatte, er selskapet et viktig virkemiddel for bedriftene og kommunene i fjellregionen. Med sine 90 år er selskapet et av Norges eldste reiselivslag.

– Reiselivet i Røros og Nord-Østerdalen har allerede en unik posisjon innenfor kulturarv, naturbaserte aktiviteter og lokalmat. Mens Røros er en sterk merkevare med et blomstrende reiseliv, dekker Destinasjon Røros en stor geografisk region med ulik status og forskjellige behov. Tove er rett person til å identifisere og jobbe mot felles mål for framtiden i nært samarbeid med våre medlemmer, sier Hilde Charlotte Solheim.

Styret i Destinasjon Røros har gjennomført en restrukturering av selskapet. Reiselivssjefens hovedoppgave blir å bidra til å øke verdiskapningen i reiselivet og regionens synlighet nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg er vant vil å skape resultater gjennom samhandling mellom mennesker og bedrifter. En av mine viktigste oppgaver blir derfor å få til et tett og godt samarbeid med medlemmene og kommunene vi dekker. Jeg gleder meg til å ta fatt på den oppgaven, sier Tove R. Martens.

Tove vil fungere 50 prosent i stillingen som reiselivssjef i februar og er i gang 100 % fra 1. mars. Hun etterfølger Frank Norvik, som har vært konstituert i stillingen siden før sommeren.

FAKTA: Destinasjon Røros

• Destinasjon Røros er et felles markedsføringsselskap for kommunene Alvdal, Holtålen, Røros, Os, Tynset og Tolga
• Destinasjon Røros har rundt 190 medlemmer fordelt på lokale reiselivsbedrifter, kommuner, andre tjenesteytende næringer, banker, industribedrifter og private medlemmer i Rørosregionen.
• Destinasjon Røros dekker fire kommuner i Nord-Østerdalen i Hedmark og to kommuner sør i Sør-Trøndelag og grenser til Sverige. Regionen omfatter UNESCOs verdensarv Røros og Cirkumferensen.
• Administrasjonen har sju ansatte og utfører sine oppgaver gjennom Destinasjon Røros og datterselskapet Visit Røros AS. Administrasjonen driver Røros Turistkontorog holder til i samme bygg som turistinformasjonen og mathallen.
• Visit Røros arrangerer Rørosmartnan og Julemarked.

Romanserie om en sterk og uredd Røros-kvinne

Anna fra Røros er en ny romanserie med handlingen lagt til Røros på begynnelsen av 1900-tallet. Der møter vi Anna, en ung og sterk kvinne som ikke lar seg kue av motgang, skriver NorskeSerier i en pressemelding.

Anna fra Røros

Anna er født i Tyskland, datter av en tysk bergverksingeniør og en norsk kvinne fra Røros. Da faren hennes dør i en tragisk gruveulykke, blir moren tvunget til å flytte hjem til Røros med barna. Når vi møter dem i 1912 er Anna 19 år, moren er syk og mye av ansvaret i hjemmet og på det vesle småbruket faller på Anna. Annas morfar er smed, og Anna går i smia med ham for å lære håndverket som smed og hovslager.

– Fortellingen om Anna er basert på historiske fakta, selv om Anna og de andre personene vi skriver om er oppdiktet, sier forfatterparet Annikki Torgersen og Jan Erik Øvergård.

De har tidligere skrevet og utgitt romanserien Rosemalt under felles pseudonym Annikki Øvergård. Også den serien hentet handlingen fra Nord-Østerdal og Røros-distriktet. Rosemalt ble på 25 bøker, og siste bok i den serien kommer i februar 2017 samtidig med lanseringen av Anna fra Røros.

Romatikk og dramatikk i en brytningstid

Tidlig på 1900-tallet var fortsatt Røros Kobberverk den toneangivende virksomheten på Røros. Mange hadde arbeid i gruvene eller i smeltehytta. Og enda flere tjente penger på å gjøre arbeid for verket. Det ble kjørt malm og trevirke i stort omfang. Samtidig blomstret Røros opp som handelsby som trakk til seg folk fra et stort omland, og ny industri ble etablert med nye arbeidsplasser.

Røros var også et klassedelt samfunn, der det var stor forskjell på fattig og rik. For Anna og familien hennes oppleves dette direkte på kroppen da de kommer i konflikt med en av de mektige kjøpmennene i byen. Konflikten får store konsekvenser også for kjærlighetslivet til Anna.

– Vi forsøker å skildre de forskjellige miljøene på Røros så troverdig som mulig, men samtidig er det klart at vi også har tatt oss en del friheter når det gjelder å dikte inn dramatikk i historien, forteller de to forfatterne.

Hvorfor falt valget på Røros da dere skulle skrive en ny serie?

– Det var flere grunner til det. Røros er godt bevart og store deler av byen kan oppleves i dag som den var for hundre år siden, noe som også har gjort at Røros er på Unescos verdensarvliste. Det er spennende å kunne skrive fra et miljø som fortsatt kan oppleves, som er som et levende museum.

I tillegg er det interessant å skrive om Røros fra den tiden, med utgangspunkt i hvordan kvinnene hadde det. Fordi mennene hadde arbeid utenfor hjemmet, mange lå borte på brakke hele uka, så falt mye av ansvaret hjemme på kvinnene. Ikke bare skulle de sørge for hjem og barn, men de fikk også ansvaret for gårdsdriften mens mannen var borte på arbeid.

Vi skal heller ikke glemme klimaet. Røros er en by som ligger på fjellet, og gruvedriften med uttak av alt av skog, resulterte i en forverring av klimaet. Røros har kulderekorden for Sør-Norge, med minus 50,4 grader, målt i 1914, tidsperioden vi skriver fra. Det barske klimaet, med lange vintre og korte somre, har alltid vært en ekstra utfordring, selv om rørosingene lever gjennom både kulde og snøstorm med stor sinnsro.

Har dere selv noen forbindelse til Røros?

– Jan Erik har arbeidet som journalist på Røros, i Fjell-Ljom, det som nå er pressemuseum, med den gamle produksjonsutstyret intakt. Det produseres museumsavis på dette utstyret en gang i år, og vi røper kanskje ikke for mye når vi sier at også pressemiljøet er viktig i vår romanserie. På den tiden vi skriver fra, var det ikke mindre enn fem aviser på Røros.

Knytninger til Europa

De to forfatterne forteller videre at de valgte å gi Anna og broren Heinrich tysk far, for at fortellingen også skulle handle om situasjonen i Europa. Selv om Norge var nøytralt, fikk første verdenskrig, da den brøt ut i 1914, stor innvirkning også på Norge og Røros. Og for Anna og familien hennes, med sine tyske røtter, blir dette en ekstra utfordring, siden sympatien hos de fleste lå hos Frankrike/England og deres allierte.

Lansering under Rørosmartnan

Anna fra Røros lanseres under Rørosmartnan 2017. Det blir flere anledninger til å møte forfatterne og få signert eksemplar av første bok i serien. Serien utgis på Cappelen Damm, som er det største forlaget i Norge på utgivelse av romanserier. Bøkene selges gjennom dagligvareforretninger, kiosker og bokhandlere, samt på norskeserier.no.

 

 

Hytteinnbrudd mot oppklaring

Politiet er i ferd med å oppklare to hytte hytteinnbrudd i Glåmos og et i Rugldalen i oktober. Politiet har samme mistenkt i alle tre sakene. Tyvegods fra de tre innbrudden ble funnet i Granåsen i kort tid etter innbruddene.

Det ble foretatt åstedsundersøkelse på alle tre hyttene og det er funnet DNA av en gjerningsperson på to av hyttene, en i Glåmos og den på Rugldalen. NNAet stemmer viser seg å tilhøre en person, som sitter varetektsfenslet i en annen sa.

Den mistenkte er en «kjenning» av politiet i den grad at han er mistenkt for flere forhold fra før. Han vil trolig bli avhørt i nærmeste framtid vedrørende hytteinnbruddene her på Røros, sier politibetjent Håkon Johan Steen til Rørosnytt.

Forvirrende fakturaer

Mange foreldre med barn i kulturskolen har mottatt E-fakturaer fra Røros kommune de siste dagene, uten å bli særlig klok på dem. Fakturaene gjelder høsten 2016, og nå varsler kommunen på sin egen nettside, at E-fakturaene har feilet hos oss.

Fakturaene viser ikke hva dette gjelder, kun beløpet som skal betales. Folk oppfordres om å ta kontakt med regnskapskontoret, for å få kopi av fakturaene. Kommunen beklager feilen.

Det er ingen skam å snu!

Leserinnlegg fra (tidligere) Røros Damelag:

Tre år med Røros Damelag er (for denne gang) historie. Tre fantastiske år med mye fotball, glede, seier, tap, gode vennskap på tvers av aldre og sosiale treff. En ivrig gjeng, og et variert opplegg har ført til at vi med årene har blitt mer og mer samspilt og gjort det relativt bra på tabellen (3 fjerdeplasser blant 10 og 7 lag). Gjennom årene har vi hadt med oss spillere fra blant annet Ålen, Tydal og Brekken. Vi har stilt opp på dugnad, vi har samlet inn penger til klubben, og tatt del i arrangementer for både store og små.

Vi, tidligere spillere på Røros Damelag, ønsker så gjerne å stille lag i år også. Noe vi mener både er mulig og ønskelig fra de fleste involverte. Vi er 10-15 spillere (aktive – delvis aktive) rene damelagsspillere, som ved hjelp av noen J17-spillere, har mulighet til å stille i serien i år også. Vi har foreldre som gjerne vil heie oss frem, og vi har også en trener som har sagt seg villig til å trene oss. Både Brekken, Ålen og Os stiller damelag ved å flytte opp noen jentespillere, så hvorfor kan ikke vi på Røros gjøre dette også?

Vi synes det er utrolig synd at det skal ende på denne måten. Lovnader om at vi kanskje kan få stille til et senere år hjelper ikke mye. For om tilbudet ikke kommer nå, blir vi nødt til å finne oss andre lag å spille på, og da vil det være desto vanskeligere å samle troppene igjen et senere år. Vi ønsker å representere Røros på banen, og vi ønsker så sårt at vi skal kunne ha et tilbud om å spille fotball med Øra som hjemmebane, og rørosinger på tribunen. Vi ønsker ikke å skille lag!

Selv om påmeldingsfristen har gått ut, er det fortsatt mulig å etterpåmelde lag, for de som har ansvar for påmeldingene. Og selv om det egentlig er bestemt at det ikke blir lag for oss, håper vi at noen ombestemmer seg, og hører på oss.

 Det er ingen skam å snu!

Hilsen (tidligere) Røros Damelag

Premiere i kveld

I kveld er det premiere på årets russerevy – «Senkveld med russen». Det skal være tre foretillinger i Storstuggu i løpet av helgen. Russen har skrevet alt materialet selv, og Eli Wintervold og Ane Linn Haagaas regisserer avgangselevene ved Røros Videregående skole sin revy i år.