16 vil bli merkantil konsulent

Sundveien skole. Foto: Tove Østby

16 personer har søkt på stillingen som merkantil konsulent i Røros kommune. Stillingen er førstesekretær ved Røros skole. Søknadsfristen var 5.juli og tiltredelsesdato er 1. august.

De som har søkt på stillingen er:

Bente Botnan (48) fra Ålen – Førstekonsulent ved Røros lensmannskontor

Josien Den Ouden (43) fra Røros – Orderplanning & Customer Support

Markus Hermo (25) fra Røros – Student

Andrea Kokkvoll (21) fra Røros – Ekstrahjelp

Eli Engan Lien (46) fra Røros – Salgsmedarbeider

Ingrid Lillebakken (38) fra Dalsbygda – Helsesekretær

Unni Marie Lindbak (44) fra Trondheim – Saksbehandler

Bjørg Tørres Lindstad (53) fra Røros – Karriereveileder, IT-konsulent/ingeniør

Marianne Nordbrekken (40) fra Røros – Boligkonsulent

Leva Norvaisaite (36) fra Røros – Jurist

Eli Roll (47) fra Glåmos – Merkantilt arbeid

Trude Todalshaug Sjøvold (31) fra Røros – Pedagogisk leder

Tone Stjern (48) fra Røros – IT Application Consultant

Peter Stjernen (39) fra Selfors – Kontormedarbeider

Janne K. Sæterhaug (41) fra Røros – Førskolelærer

Unntatt offentlighet (46) kvinne