Økonomisjef Roger Mikkelsen la fram rammevilkårene for budjettet for Formannskapet. Foto: Tore Østby

150 millioner kroner mer i gjeld

Røros kommune kommer til å få en økning i lånegjelden på omlag 150 millioner kroner de neste fire årene, om det ikke gjøres endringer i økonomiplanen for 2019 – 2021. Lånegjelden vil komme opp i ca 600 millioner kroner. Nærmere 70 millioner av långjelden er knyttet til bygninger og murer Røros kommune ikke eier. Det er lån til renovering av Røros kirke og kirkemurene.

Blant nyinvesteringene som er lagt inn i økonomiplanen, er nytt teknisk senter, bygging av Øverhagaen Bo-, Helse- og Velferdssenter, Oppgradering av Olavsgruvaveien, Bygging av heis Glåmos skole og bygging av nytt barnehagebygg.

Den nye gjelda er også knyttet til påkrevet vedlikehold og sikkerhetstiltak. Både på grunnmur og vegger på Rådhuset er skadet etter vannlekkasje og må renoveres. Flere av kommunens bygg må oppgraderes på grunn av arbeidsmiljø og brannkrav, eller for å redusere energiforbruk.

Dette gjelder omsorgsboliger ved sykehjemmet gjennomgangsboliger for tilflyttere og førstegangsetablerere, barnehager, kontorarealer i rådhuset , oppgradering takoverbygg Glåmos skole, retting av setningsskader Gjøsvika sykehjem, brannalarmanlegg mellomfløya Røros grunnskole, skifting av utette porter, brannvarslingsanlegg Ungdommens hus, brannvarslingsanlegg og ombygging Helsesenteret.

Innkjøp av midlertidige brakkeløsninger kan være aktuelt i forbindelse med helsesenter og barnehage. Disse brakken kan selges etter at nybygg er ferdig.

Formannskapet behandler økonomiplanen i dag, men det endelige politiske slaget om økonomiplanen vil stå i kommunestyret 30. november.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest