15.000,- til Lokalmatnytt

Redaktør for Lokalmatnytt.no, Hilde Bergebakken. Foto: Tove Østby

Formannskapet har med fire mot to stemmer vedtatt en støtte på 15.000,- kroner fra Næringsfondet til Lokalmatnytt.no til Lokalmatnytt.no. Næringssjefen hadde innstilt på 30.000,- kroner i tilskudd. Guri Heggem (Sp) foreslo å redusere tilskuddet til halvparten, og begrunnet det med at hun syntes det innstilte beløpet var for høyt. Hun fikk støtte for dette fra et flertall på fire. Isak Busch (Ap) og Bjørn Salvesen (SV) stemte for innstillingen.

– Det foreligger en godt gjennomarbeidet forretningsplan med budsjett som viser hvordan selskapet skal (er) etableres og hvordan man skal utvikle konseptet videre. Både i budsjett og opplysninger i søknad ser man at bedriften har lagt inn en stor del egeninnsats som igjen viser at man har viljen til å oppnå målsetningen for bedriften, skrev næringssjefen i sin utredning av saken.

Lokalmatnytt.no er en nettavis for matinteresserte og matentusiaster i Norge som har selskaps og kontoradresse i Prøschveien på Røros. Målsetningen for avisa er å øke matgleden og etterspørselen etter ren og miljøriktig lokalmat som igjen kan gi økt omsetning til lokale produsenter. Lokalmatnytt har som målsetning å skape trygge arbeidsplasser og bidra til et godt omdømme. Redaktør for Lokalmatnytt er Hilde Bergebakken.

Lokalmatnytt.no søkte om støtte opptil 50.000,- som i all hovedsak skal brukes til kompetansehevende og markedstiltak som profilerer Røros sitt omdømme når det gjelder lokalmat bedrifter samt markedsanalyser for å utvikle bedriften og sikre verdiskapning og arbeidsplasser.