0 kroner til kirkeklånet

Røros kommune har nå fått tilsagnsbrevet fra Riksantikvaren, og der fremgår det at søknaden om tilskudd til dekning av avdrag på kirkelånet er avslått. Røros kommune har fått tilsammen 7.250.000,- kroner, men det er andre tiltak som er tilgodesett.

Da Riksantikvaren gikk ut med pressemelding, var det samsvar mellom det som var oppgitt bevilget til Bergstaden Røros, og søknadsbeløpet fra kommunen. I beløpet i pressemeldingen var imidlertid også tilskudd til andre aktører, med virksomhet på Røros inkludert.

Røros kommune har likevel fått god uttelling på sine søknader til Riksantikvaren. 800.000,- kroner er bevilget til verneverdig bebyggelse. Det er like mye som kommunen søkte om. Røros kommune får 4,7 millioner kroner til Uthusprosjektet. Det er 300.000,- kroner mindre enn kommunen søkte om. Småsetran kulturlandskap, som det var søkt om en million til, får 800.000,-, kroner. Bevilgningen til Verdensarvkoordinator er 950.000,- kroner som omsøkt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn