Widerøe setter inn ekstra fly

Foto: Tove Østby

Widerøe øker kapasiteten ved Røros lufthavn til julemarkedet i 2017. Julemarkedet på Røros, som varer fra 7. – 10. desember 2017 er høysesong, også på lufthavna. Med bakgrunn i lokale ønsker og tidligere erfaring øker Widerøe nå kapasiteten betydelig til julemarkedet i 2017, skriver Røros lufthavn i en pressemelding.

Økt setekapasitet 

Fredag 8. desember setter Widerøe opp en ekstra rotasjon fra Oslo lufthavn Gardermoen til Røros. Avgangstidene fra Oslo til Røros denne dagen blir dermed 1210, 1400 og 1830. Avgangene fra Røros til Oslo samme dag blir 0635, 1315, 1515 og 1940.

– Disse rutetidene muliggjør dagsturer til Røros, noe som er et nytt og spennende tilbud til julemarkedet i 2017, uttaler reiselivssjef Tove R. Martens i Destinasjon Røros. Hun legger til at det er veldig positivt at Widerøe legger til rette, slik at enda flere kan besøke det veldig populære julemarkedet og finne den rette julestemningen.

Søndag 10. desember settes det opp to ekstra rotasjoner Røros – Oslo , rutetidene fra Røros til Oslo blir dermed 1315, 1515 og 1940. Rutetidene fra Oslo samme dag blir 1210, 1400, 1830 og 2100.

 Tilfreds ordfører

Ordfører Hans Vintervold i Røros kommune er svært tilfreds med at Widerøe øker setekapasiteten når behovet er som størst.

– Flere tilreisende til julemarkedet betyr økt verdiskapning og aktivitet uttaler Vintervold. Han legger også til at gode og effektive flyforbindelser er en nøkkelfaktor i å utvikle reiselivet i regionen videre.

Kundeorientert flyselskap

– Widerøe fortjener ros for å lytte til markedet, dette blir en veldig fin tilvekst for Avinors lufthavn på Røros. Rimelige flybilletter bidrar til å løfte lufthavna til nye høyder, og mange virker å ha merket seg at det nå er svært gunstig å fly til og fra Røros. Billettene er tilgjengelige for salg allerede nå. Røros lufthavn takker alle som har bidratt i arbeidet med å realisere disse nye flyrutene, vi må arbeide sammen også for å fylle setene, slik at tilbudet blir en fast tradisjon sier lufthavnsjef Gudbrand Rognes.