Visning på fredag

Foto: Tore Østby

Fredag inviterer Nylander til visning av lokalene der Ottos Restaurant holder til. Det er knyttet stor spenning til hvor stor interesse det er for bygget. Huset har en fantastisk beliggenhet, men mangler parkeringsplasser, og trenger oppussing.

Meglerhuset Nylander trekker fram den sentrale plasseringen ved Domus kjøpesenter, og like ved sentrums handlegater og Røros stasjon, som «gir et stort potensiale for kundestrøm. Spesielt under Rørosmartna og andre større arrangementer ligger det til rette for betydelig omsetning«, som det heter i salgsannonsen.

Nylander varsler kjøper om at det er grunn til å påregne en del kostnader knyttet til å sette huset i stand.

«Bygningen bærer delvis preg av alder og slitasje, med et oppdemmet vedlikehold- og oppgraderingsbehov. Flere oppgraderinger og tiltak anbefales som strakstiltak som følger av direkte svikt og skader.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke ble foretatt åpninger på befaringsdagen og omfanget av skader er ikke vurdert. For full visshet om tilstand og omfang må åpninger og ytterligere undersøkelser foretas. Skjulte følgeskader er påregnelig» heter det i annonsen.

Det er ingen egne parkeringsplasser på eiendommen. Parkering i gate og området etter gjeldende regler. Ottos Restaurant har tinglyst en tiårs leiekontrakt på bygget. Frode Røste ønsker ikke å svare på om han vil kjøpe huset.

– Vi har ikke lagt inn bud enda, sier Frode Røste til Rørosnytt.

Røste var i ferd med å kjøpe huset i fjor vår, men handelen ble da stoppet på grunn av at forhandlinger om å få heftelser på huset islettet ikke førte fram. Huset er nå på tvangssalg.