Ville hatt teltdebatt i kommunestyret

Anne Grethe Beck Andersen. Foto: Tore Østby

Anne Grethe Beck Andersen (Ap) er misfornøyd med at det er gitt tillatelse til skjenking i telt under Rørosmartnan. Både Rabalder og Vauldalen Fjellhotell vil drive skjenking fra telt i sentrum under Rørosmartnan. Begge steder får skjenke til klokka 02.00 Skjenkebevillingene ble gitt administrativt, uten politisk behandling.

Beck Andersen var i Formannskapet i dag tydelig på at hun mente skjenking i telt burde vært lagt fram for politisk behandling. Ordfører Hans Vintervold informerte Formannskapet om at han var konsultert om behandling av søknaden fra Rabalder. Ordføreren godkjente en administrativ behandling, siden Vauldalen Fjellhotell også har løyve til å skjenke i telt under Rørosmartnan, og har hatt det flere år på rad.

Både Rådmann og Ordfører sa i møtet at de hadde vært i tvil om det var riktig med en administrativ behandling, og stilte seg åpen for kritikk mot den beslutningen som ble gjort om det. Vedtaket som er gjort, vil bli stående, og når Kommunestyret møtes neste uke er det bare søknadene om utvidet skjenking fra Bergstadens Hotell og Vertshuset som er oppe til behandling.