Vil sponse unge

Kaldt på flyplassen. Foto: Gudbrand Rognes.

Avinor ønsker seg søknader om sponsorstøtte fra idrettslag, lag og foreninger, som har aktiviteterfor barn og unge inntil 19 år.

– Avinor vil gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Vi ønsker å være en god medspiller i nærmiljøet rundt lufthavna og gir nå mulighet til å søke om sponsormidler. Motytelsen er å gi Avinor positiv eksponering og synlighet, sier Lufthavnsjef Røros lufthavn/Sjefflygeleder Røros TWR/APP Gudbrand Rognes.

Søknadsfristen er satt til første mars, og informasjon om kriterier og hvordan man søker ligger på Avinors nettside:

 • Avinor støtter kun aktiviteter som retter seg mot barn og ungdom til og med 19 år
 • Våre samarbeidspartnere skal ha økonomisk styring og kontrol
 • Laget/foreningen må ha organisasjonsnummer for å kunne søke
 • Aktivitetene skal gi Avinor positiv eksponering og synlighet

Avinor støtter ikke:

 • Aktiviteter som er i strid med god forretningsskikk
 • Enkeltpersoner
 • Aktiviteter som russebil, skoletur o.l.
 • Aktiviteter med religiøse eller politiske formål
 • Prosjekter med uryddig eller uklar organisering
 • Oppgaver som tilligger det offentlige
 • Idrettslag eller organisasjoner som ikke har aktiviteter for barn til og med 19 år