Vil rydde opp raskt

Arbeidet med å lokke de 12 påleggene UDI har kommet med mot Moan gård er i gang. Turid Rian, som skal ta over som leder 1. februar, startet på jobb i går. Hun har blitt satt godt inn i saken, og sier nå at situasjonen er under kontroll.

– En del av påleggene er allerede rettet opp. Det er en dialog mellom kommunen og LHL. Vi er inne i en god prosess på dette, og har lagt planen på hvordan vi skal jobbe med det, sier Turid Rian til Rørosnytt.

Turid Rian tar over etter Marit Øverås som leder ved mottaket. Øverås har fortsatt det formelle lederansvaret, og de to skal jobbe sammen fram til 1. februar. Øverås er ute i ferie fram til fristen for å lukke påleggene UDI har kommet med.

– Røros kommune er den eneste kommunale driftsoperatøren som har en samarbeidsavtale der driften ivaretas av en annen aktør, altså LHL-klinikkene. Vi har derfor gjort oss noen erfaringer, og brukt noe tid på å finne gode rutiner på hvordan dette samarbeidet skal ivaretas, og hvordan oppgavene skal fordeles. Pålegget fra UDI gir et klart signal om hva som må være fokuset fremover. Vi ønsker å rette oss etter det som påpekes, og vil rydde opp i dette. Det er mange flinke mennesker i sving her, og dette skal bli bra, sier Turid Rian til Rørosnytt.

Turid Rian har vært ansatt i Røros kommune siden i 2005, i barneverntjenesten siden 2007. Skulle fra høsten 16 være avdelingsleder for bofellesskap for enslige mindreårige i kommunen. Dette ble ikke igangsatt på grunn av endringer i flyktningsituasjonen. Hun har fra da og fram til nylig vært koordinator fra kommunen opp mot mottaket. Turid Rian begynte niende januar i LHL-klinikkene Røros, som mottaksleder for Røros asylmottak enslige mindreårige.