Reduserte avgifter for Røros bryggeri

Daglig leder i Røros F&B Group AS, Frank Norvik sammen med bryggerne Jørgen Langeng og Jones Mikkelsen.

Regjeringspartiene foreslår avgiftslettelser for små bryggerier, som Røros bryggeri. Røros bryggeri eies av Røros F & B Group. Forslaget kommer i revidert nasjonalbudsjett for 2018, som presenteres i sin helhet 15. mai, å gi avgiftslettelser for bryggerier som årlig produserer under 500 000 liter øl med styrke fra 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol. Avgiftslettelsen gjelder for omsetningen av de første 200 000 literne.

Sivert Bjørnstad.
Foto: Tore Østby

Små, lokale bryggerier er et kjærkomment supplement til de store, internasjonale bryggeriene. Vårt mål er at denne avgiftslettelsen kan bidra til at flere etablerer bryggerier og opprettholder og kanskje utvider antallet arbeidsplasser, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant om medlem av finanskomiteen.

Mari Holm Lønseth.
Foto: Tore Østby

– En avgiftslettelse på hele 20 prosent for de første 50 000 literne et bryggeri produserer, gjør hverdagen enklere for de aller minste bryggeriene, og ikke minst for gründerne bak, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant for Høyre.

Avgiftssatsen på denne type øl er i dag 22,07 kroner pr. liter. Med regjeringens forslag vil avgiftslettelsene for småbryggeriene se slik ut:

Omsetningsvolum

(liter)

Avgiftsrabatt

(pst.)

Avgiftsreduksjon

(kr/liter)

Første 50 000 20 pst. 4,41
Over 50 000 – t.o.m. 100 000 15 pst. 3,31
Over 100 000 – t.o.m. 150 000 10 pst. 2,21
Over 150 000 – t.o.m. 200 000 5 pst. 1,10

Vi håper at dette forslaget vil stimulere til økt mangfold og enda mer brygging av lokalt øl. Tradisjonen for brygging av øl i Norge går mange hundre år tilbake i tid, og kvaliteten på lokalbrygget øl står ikke tilbake for de internasjonale bryggeriene, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant for Venstre.