Vil lære øko-omlegging på Røros

Folket fra OIKOS lyttet interessert til Trond Wilhelm Lund i dag.

Oikos – Økologisk Norge med 70 deltakere er i dag på fagtur med besøk hos flere av Rørosregionens økobønder og Rørosmeieriet. Målet er å lære og la seg inspirere av regionens suksess med øko-omlegging.

Vi er kommet fra hele landet i forbindelse med vårt Landsmøte som i år skal være på Røros. Regionen er et spennende område å komme på fagtur til, siden dere har hatt en svært vellykka offentlige satsing på økologi og næringsutvikling. Det blir interessant og inspirerende å møte noen av fjellregionens bønder på hjemmebane og se hva vi andre kan lære av deres erfaringer, sier styreleder Jostein Trøite i Oikos – Økologisk Norge.

Han har selv vært bonde i Skogn i Trøndelag i en årrekke.

Kjersti Ane Bredesen er landbrukssjef i Tolga, en kommune med 17 prosent økologisk areal og høy omsetning av lokale økologiske varer i butikk. Hun innledet fagturen med å fortelle om hvordan den høye andelen økologisk landbruk i kommunen gjør at landbruket i Tolga får en ekstra dimensjon.
– Å lykkes med økologi forutsetter god agronomi og representerer faglig fornuftige løsninger og sunt bondevett, sier hun.

Fagturen ble avsluttet med samling hos økofyrtårnet Rørosmeieriet, som nylig ble kåret den den fjerde mest bærekraftige bedriften i Norge av Hegnar.
Meieribestyrer Trond Vilhelm Lund fortalte om bedriftens historie og om potensialet for videre utvikling framover.

– Vi vil trenge mye mer lokal økomelk, bortimot en firedobling av dagens volum, og mest mulig basert på gras og de fôrressursene vi har her i regionen. Vår suksess ligger i at vi styrer etter våre verdier. Ekte, Engasjert, Kompetent, Troverdig og Effektiv, verdier som er helt sentrale i vårt operative og strategiske arbeid. For oss handler ikke bærekraft om enkelttiltak, men om kontinuerlig forbedring. Vi kan ikke gjøre alt, men hver gang vi gjør en endring, så skal vi ta et skritt i riktig retning, sa Lund til sine gjester.

Lørdag og søndag er 65 delegater og observatører fra medlemsorganisasjonen Oikos – Økologisk Norge samlet til Landsmøte på Røros. Lokalpolitiker og medlem av formannskapet, Isak Veierud Busch, vil holde hilsningstale ved åpningen av Landsmøtet. Han vil snakke om økologisk landbruk og matproduksjon i Rørosregionen, og hvilken betydning det har – og har hatt – for Rørossamfunnet.
Landsmøtet skal blant annet behandle spørsmål omkring hvilke nye mål som bør settes for utvikling av det økologiske landbruket, kommende innstramminger i økologiregelverket og navneendring for organisasjonen. Lørdag kveld deles hedersprisen «Årets Meitemark» ut.