Oppstillingsplassen er tegnet inn med rød penn.

Ny Campingplass på Øra

Rådmannen går inn for å la Idrettslaget drive campingplass på sin eiendom på Øra/Øya, for å gi klubben nye inntekter. Idrettslaget søkte om dette 2. november i fjor, og torsdag 6. april kommer saken opp i Planutvalget. Dersom politikerne deler Rådmannens syn, blir det oppstillingsplass for bobiler og campingvogner på Øra igjen.

Tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan for Øra/Øya, og er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanen eller reguleringsendring for å kunne realiseres. Rådmannen vil innvilge dispensasjon og ønsker å gi tillatelse til drift av oppstillingsplass i tre år.

Idrettslaget viser i sin søknad til at området i flere år har vært benyttet til biloppstillingsplass ved større arrangementer samt til oppstilling av bobiler/campingvogner i turistsesongen. Området er i Destinasjon Røros sitt kart over Røros sentrum, angitt som oppstillingsplass for bobiler uten at dette er avtalt eller i henhold til plan.

Det vil bli krevd avgift for bruk av området og Idrettslaget ser at en omdisponering av arealene som omsøkt, vil kunne gi muligheter for inntekt til klubben. I første omgang vil det ikke gjøres anleggsmessige endringer på området, men i søknaden opplyses at det på et senere tidspunkt, vil kunne bli aktuelt å opprette tømmeanlegg for septiktanker og andre fasiliteter i forbindelse med driften av anlegget.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest