Vil gjøre det lettere å spare 

Kunderådgiver i Rørosbanken, Hege Brynhildsvoll. Foto: Trine L. Hagan.

Av Trine L. Hagan

Fra 1. september innfører Eika kapitalforvaltning mulighet for aksjesparekonto (ASK), som er en gunstigere måte å spare i fond og aksjer på. Aksjesparekontoen er blitt beskrevet som «det viktigste som har skjedd innen sparing siden 80-tallet».

– ASK har skattefordeler som blant annet gjør at man kan kjøpe og selge aksjeandeler mellom fond uten å skatte direkte av gevinsten. Skatten får man først når man tar ut mer penger fra kontoen enn det man satt inn. Mens i dag er det slik at man må skatte av gevinst uavhengig av hvor stort beløp man tar ut, opplyser Hege Brynhildsvoll, Kunderådgiver ved Rørosbanken. Den enkelte sparer kan derfor sjøl planlegge bedre.

Aksjesparekontoen er laget for å kunne være et enkelt og fleksibelt tilbud for alle som sparer eller ønsker å spare, ikke bare store investorer.

– Å spare i aksjer og fond er en sparemetode som historisk sett gir høyere avkastning enn banksparing for de som ønsker a spare langsiktig. Innføringen av ASK gjør denne sparingen enklere, blant annet fordi man kan samle alle sine aksjefond og børsnoterte aksjer på ett sted, forteller Brynhildsvoll. Vi gjør gjerne denne flyttejobben.

– I tillegg er det selvsagt skattegevinsten. Skal man drive langsiktig sparing, ved for eksempel pensjon, anbefaler vi som regel å ha høyere risiko med mulighet for større avkastning i starten og så bytte til en roligere sparing med lavere risiko når det nærmer seg uttak. Slik risikerer man ikke å miste avkastningen man har opptjent om markedet skulle gå ned. Med aksjesparekonto vil man kunne foreta denne endringen uten å betale direkte skatt, legger hun til.

Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Sparer man allerede i fond kan det være en fordel å flytte disse til en Aksjesparekonto i løpet av 2017. Det kan opprettes flere ASK konti per kunde, slik at sparing for barn eller andre formål fortsatt kan øremerkes.

– Vi kommer til å være i en overgangsperiode som varer ut året. I denne perioden vil man kunne flytte alle aksje- og aksjefondsbeholdninger over til en aksjesparekonto uten å måtte betale direkte skatt, sier Brynhildsvoll.

Rørosbanken inviterer til kundekveld om ASK 31. august. Foredragsholdere vil blant annet være aksjeanalytikeren Adil Shah fra Eika kapitalforvaltning og leder i personalmarked i Rørosbanken, Kjetil Reinskou. Påmelding innen 25. august.