Vannposten får stå ute frem til 15. september. Foto: Tove Østby

Vil fjerne vannposten 1. september

Den omdiskuterte vannposten i Bergmannsgata kommer opp til politisk behandling i Utvalg for plansaker. Nå skal politikerne en gang for alle ta stilling til hvor lenge vannposten skal stå der. Rådmannen går inn for at vannposten skal fjernes igjen 1. september.

Bergmannsgata 31.mai 2017 med den nye vannposten på plass. Foto: Tove Østby

Vannposten er allerede på plass, og brukes innimellom av tørste forbipasserende. Det har kommet reaksjoner på at vannposten er til hinder for trafikken, og det er særlig problemer med brøyting som har vært trukket fram.

Flere arrangører av vinterbegivenheter har også vært skeptisk til en permanent vannpost. Er politikerne enig med Rådmannen vil vannposten bli tatt inn lenge før det kommer snø på bakken (forhåpentligvis).

Rådmannen ber politikerne vedta at vannposten skal få samme tidsavgrensning som gågateperioden, fra 15. juni t.o.m. 1. september. Det betyr ikke at det er planer for at Bergmannsgata, skal bli gågate. Utvalg for plansaker behandler saken i sitt siste møte før sommerferien, torsdag 15. juni.

Det er formannskapsmedlemmene som utgjør Utvalg for plansaker.

Slik så det ut i Bergmannsgata i 1880, med den gamle vannposten intakt.
Foto: Rørosmuseet.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest