Foto: Tore Østby

Vil drive barnehage i telt

Konklusjonen etter miljøkartlegging av avdeling Egga i Kvitsanden barnehage, er at huset skal restaureres og gjenåpnes som barnehage. Barnehagen ble stengt av arbeidstilsynet, etter at det i tilsyn ble funnet bygningsskader, som kunne eksponere barnehagebarn og ansatte for asbest. Mens restaureringsarbeidet pågår, planlegger Røros kommune å drive barnehageavdelingen videre i et telt.

I et brev sendt ut til foreldrene, heter det at kommunen ønsker å snu situasjonen til noe positivt for de eldste barna – dem som er født i 2012 og 2013:

Det jobbes med å legge til rette for ei friluftsgruppe. Det er investert i ei stor telt-gamme med oppvarming som skal brukes som en base for dette. Gamma blir satt opp på barnehagens uteområde.

Mange av de ansatte har ytret ønske om å få delta i dette opplegget. Det er av disse satt sammen ei gruppe med ansatte fra Humlebolet, Maurtua og Egga. Dette vil sikre at barna får med seg ansatte som de kjenner fra før.

Det jobbes i tida mot nytt barnehageår med planlegging, for å få til et opplegg som sikrer forsvarlighet og en god opplevelse for barn, foreldre og ansatte. Det blir sendt ut informasjon om detaljene rundt dette i løpet av uke 32.

Innen utgangen av august vil det bli et foreldremøte / personalmøte, der det blir gitt informasjon om situasjonen, omorganiseringa og med mulighet for å stille spørsmål.

Heter det i brevet fra Røros kommune til foreldrene.

Foreldre Rørosnytt har vært i kontakt med er skeptisk til kommunens løsning.

Friluftsbarnehage er topp hvis man kombinerer dette med et fullverdig innendørs tilbud – slik som uti Galåen. Dette er  langt unna «å snu til noe positivt» med en mer eller mindre hustrig høst og Røros-vinter i møte, sier foreldrene.

Rørosnytt har i formiddag ikke lykkes å komme i kontakt med virksomhetsleder Røros Barnehage, Inge Aas for å få en kommentar til saken.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest