Vil bygge for 200 millioner kroner

Teknisk sjef Dag Øyen. Foto: Tore Østby.

Teknisk sjef Dag Øyen i Røros kommune, Dag Øyen, er i ferd med å planlegge ett av de aller største byggeprosjektene i Røros kommunes historie. Det skal bygges et nytt bygg som blant annet skal romme sykehjemsplasser. Bygget har omtrent like stor gulvflate som Verket, og et langt mer omfattende innhold. Bygget kan bli opp mot 4.000 kvadratmeter.

Sammen med et nytt teknisk senter, som også er under planlegging, er prislappen anslått å bli omlag 200 millioner kroner. Oppdraget som arkitekt og rådgiver i prosjektet er allerede lyst ut, og byggestart er planlagt til høsten.

Dag Øyen sier det er nødvendig å heve seg over den tradisjonelle sektortenkningen nå det er så store prosjekter det jobbes med.