Vil bosette 10 flyktninger i 2018

Rådmann Bernt Tennstrand. Foto: Tore Østby

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt Røros kommune om å bosette 10 flyktninger i 2018. Av disse er ingen plasser forbeholdt enslige mindreårige. Antallet innebefatter ikke familiegjenforeninger.

De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge. Bare rundt halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene er bedt om å bosette flyktninger i 2018.

Bosetting av flyktninger behandles i Formannskapet på torsdag, og Rådmannen går inn for at Røros kommune innfrir ønsket fra IMDI.  Rådmannen mener Røros kommune har gode forutsetninger for å kunne lykkes med bosetting av flyktninger, og det er en humanitær forpliktelse for Rørossamfunnet å ta imot flyktninger.