Viktig for industrien på Røros

Fabrikksjef ved Røros Metall, Torbjørn Bendixvold. Foto: Tove Østby

Røros Metall var ei av bedriftene som deltok på «TIP-møtet» på Røros Videregående skole i går. Bedriften har god erfaring med å ta imot lærlinger fra linjen som er foreslått nedlagt ved Røros Videregående skole.

Fabrikksjef Torbjørn Bendixvold frykter at det blir vanskelig å få tak i faglært arbeidskraft dersom TIP blir nedlagt. På møtet deltok også Inge Holden som startet som lærling hos Røros Metall for over 15 år siden. Inge er i dag produksjonsleder i bedriften.