Viktig å passe på gjelda

Korte intervaller, og det at grafen starter på 41 millioner gjør at nedgangen i gjeld kan se ut til å være formidabel og at gjelda snart er borte.. ved nyttår sto det igjen 43,8 millioner kroner, og gjelda er på vei ned. Illustrasjon: Verket AS

Verket Røros AS hadde finanskostnader på nesten 2 millioner kroner i 2017. Gjeldsbyrden utløste nesten 1/4 av Verkets samlede utgifter. Gjelda har vært hovedårsaken til at Verket AS måtte igjennom 9 års drift før historiens første overskudd var et faktum.

Kjell Hans Bakke kom inn i styret i 2017 og ble også styreleder da Roar Aksdal gikk fra å være styreleder til å bli daglig leder. Etter 8 år med underskudd, sto styrelederkandidatene trolig ikke i kø, men Kjell Hans Bakke vegret seg ikke for å ta oppdraget.