Vernet av kongen

Foto: Eirik Dalseg

Kongen i statsråd har vedtatt å verne skogen i Møllmannsdalen. 36 nye skogområder er fredet som et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern.

Vernet vil medføre endringer i forhold til forvaltning og bruk av området. Sansynligvis får Røros kommunen forvaltningsmyndigheten for området. Kommunen var forvaltningsmyndighet i det som tidligere var Mølmannsdalslia naturreservat, og kommunen har signalisert ønske om å få forvaltningsmyndigheten under høringen i forkant av vernevedtaket.

Kommuner med forvaltningsansvar for verneområder har hvert år et møte  med fylkesmannen og Statens naturoppsyn, der det blir lagt fram behov for midler til tiltak i verneområdene. Røros kommune har allerede spilt inn behov for tiltak i Mølmannsdalen kommende år.

I tillegg har Røros kommune forvaltningsmyndighet for Sølende naturreservat, Sakrisodden, Molinga, Kvitsanda landskapsvernområde og Lille Korssjøen.