Verdiskaping av mat fra samiske områder

Sametingsråd Silje Karine Muotka. Foto: Sara Beate Eira Persson/Sámediggi)

Sametingsrådet setter primærnæringene høyt på den politiske dagsorden og inviterer derfor til et primærnæringsseminar under neste ukes Sametingsplenum, skriver Sametinget i en pressemelding. 

– Hensikten med seminaret er først og fremst å gi Sametingets representanter innsikt i Sametingets politikk innenfor primærnæringene, jordbruk, reindrift, utmark og laks, Sjøsamiske strategier fikk en grundig behandling i desember plenumet i 2017, og er av den grunn ikke tema på dette seminaret. Andre som har primærnæringsinteresser er også hjertelig velkommen til å delta, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Et gjennomgående tema for seminaret er hvilke erfaringer Sametinget har fra de ulike meldingene som plenum har vedtatt og om målene i bruken av virkemidlene fungerer etter hensikten og om de treffer målgruppen på en god måte.

– Seminaret har tittelen Primærnæringer som matprodusenter fordi vi ønsker å sette et sterkere fokus på mulighetene for verdiskaping av mat fra samiske områder, og er det noe vi alle behøver, så er det mat, sier politisk rådgiver Anne Toril Eriksen Balto.

Hun skal ha en egen bolk om Potensialet for økt matproduksjon i Sápmi på seminaret. Primærnæringene er viktige matprodusent og en verdiskaper som sikrer bosetning i distriktene og samiske områder.

– Levende bygder er den beste garantien for at samisk kultur og språk får en sikker fremtid. Fra Sametingets side ser vi et stort potensiale i matprodukter fra arktiske områder, spesielt med tanke på kvalitet og som en egen merkevare som man bør dra bedre nytte av, sier Balto.

På samme plenumsmøte skal og innspill til jordbruksforhandlingene behandles, som rådet håper får en god diskusjon på hvilke utfordringer næringa står ovenfor og mulighetene som finnes. Sametingsrådet er opptatt av å få til et sterkt og konkurransedyktig landbruk i de samiske områdene, noe som betyr høyere produksjonsstøtte til de minste brukene og at samvirkeforetakene opprettholdes.