Varslet ikke om viltpåkjørsler

Foto: Jan Ove Sorken

Det har vært en del viltpåkjørsler i Rørosområdet i det siste. En av de som kjørte på et rådyr meldte ikke fra om påkjørselen. På bakgrunn av det, har politiet opprettet sak. Det dreier seg om et rådyr som ble påkjørt sør for Harborg natt til i går, eller i tidlig i går.

Det skadde rådyret ble oppdaget av en annen bilist, som kom til stedet. Dyret var hardt skadd, og måtte avlives. I Veitrafikkloven er det fastslått at førere som kjører på dyr, har plikt til å varsle politiet. Bakgrunnen for dette, er at skadde dyr ikke skal lide unødig.

– Vi føler vi har god oversikt over saken. Vi har en mistenkt. Dette rådyret var hardt skadd, da det ble funnet og måtte avlives. Siden føreren som kjørte på dyret ikke varslet, gikk det unødig lang tid. En viltpåkjørsel er i utgangspunktet ikke noen stor sak. Man er pliktig til å varsle, når en kommer opp i et slikt tilfelle. Er man i tvil, om varsling er nødvendig, skal det varsles, sier politibetjent Eivind Rian til Rørosnytt.